-A
+A

KOMUNIKATY

Informacja o działaniu czytelni w Archiwach Państwowych

Widok czytelni w archiwum, widoczne krzesła i stoły.

Bieżące informacje o otwartych czytelniach dostępne są w zestawieniu otwartych czytelni oraz na stronach internetowych poszczególnych archiwów.

czytaj więcej
Ograniczenie działalności Archiwów Państwowych

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i bardzo dużym przyrostem zakażeń COVID-19 oraz wobec decyzji Rady Ministrów o objęciu od 24 października br. strefą czerwoną obszaru całego kraju, działalność Archiwów Państwowych ulega ograniczeniu w zakresie, w jakim może ona stwarzać niebezpieczeństwo zarażenia dla pracowników archiwów lub jego użytkowników

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl