-A
+A

Aktualności

Litewskie Archiwa Państwowe rozpoczęły dzisiaj świętowanie Roku Archiwów Litewskich, ogłoszonego w 100-lecie od założenia pierwszego archiwum na Litwie. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wystosował z tej okazji list gratulacyjny w imieniu społeczności archiwistów w Polsce

Początek Roku Archiwów Litewskich uczczono wirtualną ceremonią w Wileńskim Ratuszu, podczas której zaprezentowano instalację świetlną, film dokumentalny „Obszary pamięci” i wystawę najcenniejszego dorobku dokumentalnego kraju „Archiwa - przeszłość dla przyszłości”. Wydarzenie odbyło się z udziałem Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėda, Ministra Kultury Simonasa Kairysa oraz Dyrektora Litewskiego Instytutu Historycznego Alvydasa Nikžentaitisa.

– Z okazji jubileuszu 100-lecia litewskich archiwów państwowych, w imieniu swoim i całego środowiska archiwalnego w Polsce przekazuję Pani Dyrektor oraz wszystkim archiwistom litewskim serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej działalności – napisał dr Paweł Pietrzyk w liście gratulacyjnym do Naczelnego Archiwisty Litwy Kristiny Ramoniene. – Nie mam wątpliwości, że uroczystości przygotowane 14 stycznia 2021 r. w Wilnie są okazją do refleksji nad ogromnie ważną rolą archiwów i archiwistów w dziejach poszczególnych narodów, w podtrzymywaniu tradycji narodowych, kształtowaniu tożsamości i zachowaniu dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego.

Archiwa litewskie od lat należą do strategicznych partnerów sieci polskich Archiwów Państwowych. Odzwierciedleniem tej pomyślnej współpracy są organizowane wspólnie konferencje archiwalne, wystawy archiwaliów oraz wymiana doświadczeń w kluczowych obszarach działalności archiwalnej.

– Z okazji obchodzonego jubileuszu życzę wszystkim archiwistom litewskim, aby Państwa wytężona praca nad zabezpieczeniem pamiątek przeszłości, ale też realizacją wyzwań w obecnych czasach była zawsze doceniona i znajdowała należne uznanie w społeczeństwie, w którego służbie archiwa państwowe od lat pozostają – dodał w liście dr Paweł Pietrzyk.

 

Historia regionalna również może być interesująca, czego dowodzi mikroprojekt pt. „Odcienie regionalizmu ”, przygotowany przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

logo projektu z mapką 3 powiatów

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie bogactwa historycznego regionu – istotnych zdarzeń i procesów historycznych, do których doszło na obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego na postawie zasobu archiwalnego i innych ciekawych materiałów.

Mikroprojekt składa się z trzech części, podejmujących następujące tematy badawcze:

  • „Osadnictwo Polaków z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946- 1947”.
  • „Romowie w Lubaniu 1948-1955 źródła Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu”.
  • „Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojannisa Oddział w Zgorzelcu w latach 1954 -1984”.

Grupa młodych osób, w tle namiot.
Młodzież grecka pod namiotami w Sopocie. Fotografia ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.

Projekt z pewnością zainteresuje badaczy lokalnych i hobbystów, wskazując na istotne źródła do dziejów regionu. Archiwalia mogą posłużyć także celom edukacyjnym.

Projekt dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

W dniach 12-13 stycznia 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja online „Archiwum: Aktywacja!” inaugurująca działalność cyfrowego Archiwum Instytutu Pileckiego. Archiwa Państwowe są partnerem wydarzenia

Grafika z zaproszeniem na konferencję w dniach 12-13.01.2021

W cyfrowym Archiwum Instytutu Pileckiego udostępniono blisko milion stron dokumentów, ukazujących losy obywateli polskich, którzy w XX wieku doświadczyli dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Pozyskiwane są one z instytucji polskich i zagranicznych: Archiwów Państwowych, IPN, Bundesarchiv, United Nations Archives, brytyjskich National Archives i wielu innych. Cyfrowe Archiwum ma stanowić centrum wiedzy i ośrodek kompleksowych badań nad II wojną światową i podwójną okupacją w Polsce. Dla naukowców, dziennikarzy, ludzi kultury i wszystkich zainteresowanych.

W czasie konferencji „Archiwum: Aktywacja!” oprócz prezentacji archiwum cyfrowego, poruszony zostanie także temat o roli archiwów we współczesnym świecie. Wydarzenie odbędzie się jako webinar na platformie zoom oraz live na Facebooku.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Konferencja będzie symultanicznie tłumaczona na język polski, angielski i niemiecki.

Program konferencji oraz linki do rejestracji na webinar na platformie Zoom dostępne są stronie Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało wyjątkową wystawę multimedialną, na której przedstawione zostały historie rodzinne Polaków z pierwszej połowy XX w.

Podgląd na fragment wystawy - zdjęcia rodzinne w ozdobnych ramach.

Seria dziewięciu filmów ukazuje losy zwyczajnych, lecz jakże niezwykłych ludzi czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i budowę państwowości polskiej, nierzadko represjonowanych, więzionych w obozach koncentracyjnych i skazanych na wieloletnią tułaczkę. Opowieści lektora o życiu i działalności bohaterów minionego stulecia wzbogacone zostały różnorodnymi i ciekawymi materiałami archiwalnymi w postaci dokumentów, pamiętników, listów i fotografii.

W prezentowanych zbiorach pamiątek rodzinnych pojawiają się także wątki związane z wybitnymi postaciami historycznymi, takimi jak Marszałek Józef Piłsudski, gen. Felicjan Sławoj Składkowski i gen. Edward Rydz-Śmigły, a także ksiądz Ignacy Jan Skorupka.

Stworzenie wystawy było możliwe dzięki szczodrości osób, które pozytywnie odpowiedziały na apel podjęcia współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Wszystkim darczyńcom składamy podziękowania.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Opracowanie wystawy: Małgorzata Grzybalska
Przygotowanie wersji online: Paulina Pracz, Rafał Raczyński
Lektor: Anna-Maria Bujko, N-Voice
Segmenty wprowadzające: Dominik Sobolewski, Mojo Movies
Produkcja i montaż filmowy: Dominik Sobolewski, Szymon Perec, Mojo Movies

___

Wystawa  powstała ramach ogólnopolskiego projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest podkreślenie wartości dokumentów przechowywanych w archiwach domowych oraz kontynuacja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Ukazał się kolejny 121. tom czasopisma "Archeion" za 2020 r.  Tematem wiodącym wydania są szeroko rozumiane kwestie współczesnego prawa archiwalnego

Okładka Archeion tom 121Zagadnieniom prawa archiwalnego w Polsce poświęcono 5 artykułów, których autorami są uznani historycy i archiwiści. Dotyczą one aktualnych przepisów odnoszących się do działalności archiwalnej, w szczególności: dokumentu jako przedmiotu regulacji prawnych, kwestii własności materiałów archiwalnych w rozumieniu prawa cywilnego, prawnych aspektów udostępniania w Internecie archiwaliów audiowizualnych, postępowania z aktami sądowymi na przedpolu archiwalnym oraz funkcjonowania archiwów wyodrębnionych. W czasopiśmie przedstawione zostały także systemy prawa archiwalnego w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

W dziale „Studia i materiały” opublikowano artykuły poświęcone m.in. zagadnieniom archiwoznawczym, organizacji współczesnego przedpola archiwalnego, archiwizacji stron internetowych, problematyce najnowszych kierunków rozwoju archiwistyki na świecie i działalności naukowej archiwów.  Na uwagę zasługuje również zamieszczona w tym dziale analiza problematyki, poruszanej na łamach międzynarodowego czasopisma archiwistycznego "Archival Science".

Tom zawiera także tradycyjne działy: „Recenzje i omówienia” oraz „In Memoriam”. W dziale „Kronika naukowa” opublikowano obszerną informację o przedsięwzięciach Archiwów Państwowych, dotyczących gromadzenia egodokumentów, w szczególności inicjatywie pn. „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2”.

Od tomu 119 za 2018 r., kolejne tomy czasopisma udostępniane są online na portalu czasopism elektronicznych: www.ejournals.eu/Archeion. Zachęcamy do lektury!

Jednocześnie, na stronie czasopisma ukazało się zaproszenie do składania prac z zakresu tematów wiodących następnego 122. tomu, który ukaże się w 2021 r. Kolejne wydanie skupione będzie wokół zagadnień nowych technologii archiwizacji i przechowywania zbiorów dokumentacji elektronicznej i archiwów cyfrowych oraz nowych kierunków rozwoju współczesnej archiwistyki.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl