-A
+A

Aktualności

W dniu 10 marca 2017 r., w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze), odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 22 lutego odbędzie się posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. W programie spotkania przewidziane jest omówienie uwag archiwów państwowych do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych, a także sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych.

Więcej

Publikacja, opracowana przez Grzegorza Walisia pod redakcją dr Grażyny Schlender, prezentuje historię Archiwum Państwowego w Kaliszu, zgromadzoną dokumentację oraz dzieje jej twórców. Zawiera także indeks rzeczowy, osobowy i geograficzny oraz streszczenie w języku angielskim. Więcej

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Jak czytać to, czego nie widać? - o sposobach uwidaczniania nieczytelnych treści dokumentów i innych nowych technologiach w badaniu archiwaliów opowiadali na antenie Programu II Polskiego Radia w audycji "Poranek Dwójki" pani Anna Czajka, kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów i dr Tomasz Łojewski, kierownik Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy

Dzisiaj o godz. 14.00 w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie rozpocznie się otwarty wykład dra Tomasza Łojewskiego pt. "Obrazowanie multispektralne - sposób uwidocznienia nieczytelnych treści dokumentów i inne nowe technologie w badaniu archiwaliów".

 

 

 

Prof. Andrzej Tomczak (1922-2017) – historyk i archiwista, w czasie II wojny światowej działacz Związku Walki Zbrojnej.

Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 r., po otrzymaniu zakazu zatrudnienia w UMK przeniósł się do Łodzi, gdzie podjął pracę w tamtejszym Wojewódzkim Archiwum Państwowym. Zajmował się metodyką archiwalną, edytorstwem źródeł historycznych, prowadził badania z zakresu historii kartografii i krajoznawstwa.

W 1965 r. został docentem w Instytucie Historii UMK, a następnie kierownikiem Zakładu Archiwistyki. Od 1973 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, a w latach 1973-1990 kierownika Studium Podyplomowego Archiwistyki. Dzięki staraniom prof. Andrzeja Tomczaka w 1969 r. Instytut Historii UMK, jako jedyny w Polsce, został przekształcony w Instytut Historii i Archiwistyki.

Swoją wiedzą i doświadczeniem Profesor wspierał archiwa państwowe i kolejnych Naczelnych Dyrektorów Archiwów Państwowych. Od 1965 r. był członkiem Rady Archiwalnej. Uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się sprawami metodyki archiwalnej, organizacji archiwów i kształcenia kadr archiwalnych. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (w latach 1983-88 pełnił funkcję przewodniczącego), Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący około 400 pozycji.

W 1974 r. uchwałą Rady Państwa uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w roku 1981 profesora zwyczajnego.

Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach intelektualistów organizowanych przez Jana Pawła II w Castel Gandolfo poświęconych problemom współczesności.

W 2013 r. prof. Andrzej Tomczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki,  w roku 2015 Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939−1956 . W 2014 r. otrzymał tytuł Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesorowi został poświęcony 113 tom "Archeionu".

Pożegnanie akademickie odbędzie się w Toruniu 16 lutego o godz. 11.30 w foyer Auli UMK przy ul. Gagarina 11. O godz. 13.00 odprawiona zostanie msza święta w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 lutego o godz. 13.00  w Kościele Parafialnym w Giecznie k. Zgierza.

Fot. D. Witulski

 

Newsletter NDAP