-A
+A

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak powołał grupę Ambasadorów ZoSIA. Celem zespołu jest współpraca archiwów nad rozwojem i udoskonalaniem systemu ZoSIA.

 

System ZoSIA po raz pierwszy został wdrożony w archiwach w czerwcu 2008 roku. Do tej pory o rozwoju systemu decydował komitet sterujący, w skład którego wchodzili przedstawiciele NDAP i NAC. Jak uzasadnia dr Wojciech Woźniak w zarządzeniu: Zespół roboczy, składający się z pracowników archiwów państwowych ma służyć wsparciem kierownikowi projektu ZoSIA, a członkowie zespołu staną się w ten sposób ambasadorami systemu ZoSIA. Będą doradcami, posłańcami uwag krytycznych, a także sami będą prowadzić rozmowy z użytkownikami ZoSIA zarówno w archiwach państwowych, jak innych instytucjach, z którymi pozostają w kontakcie.

Zgodnie z zarządzeniem do zadań zespołu należy:
1) wymiana opinii na temat sposobu działania systemu ZoSIA oraz wspólne wypracowywanie propozycji  zmian, które będą służyć poprawie ergonomii korzystania z tego systemu;
2) udział w aktualizacjach systemu ZoSIA, w tym opiniowanie nowej wersji tego systemu przed wdrożeniem, monitorowanie procesu aktualizacji i zgłaszanie problemów;
3) aktywny udział w opracowywaniu planów zmian w systemie ZoSIA;
4) kreatywne opracowywanie projektu  modernizacji systemu ZoSIA – od  koncepcji  modernizacji, przez badania z użytkownikami systemu i projektowanie nowego systemu po wdrożenie;
5) bieżąca komunikacja wewnątrz zespołu w razie błędów i awarii systemu ZoSIA;
6) kontakt ze środowiskiem użytkowników systemu ZoSIA w celu zbierania uwag i pomysłów.

W związku z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprosiło 13 przedstawicieli archiwów państwowych do współpracy przy aktywnym rozwoju systemu ZoSIA. System to podstawowe narzędzie pracy archiwisty, i to sami archiwiści najlepiej wiedzą, jak system powinien wyglądać. Dlatego NAC chce go tworzyć razem z użytkownikami i archiwistami.

 

Ivo Łaborewicz, Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze odznaczony został medalem „Za zasługi dla czeskiej archiwistyki”.

 

 

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 19 czerwca 2017 r. w hotelu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej „Spiritpvka” w Pradze. Medal przyznał Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Milan Chovanec „za długoletni wkład w dziedzinę czesko-polskiej współpracy archiwalnej”. Wręczenia medalu dokonali Petr Mlsna - Wiceminister Spraw Wewnętrznych do spraw ustawodawstwa, prawa, archiwów i agend administracyjnych w dziale administracji publicznej, Josef Postránecký - Wiceminister Spraw Wewnętrznych dla Służby Cywilnej, Jiří Kaucký - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Jiří Úlovec - dyrektor Zarządu Archiwów.

 


Wśród zaproszonych gości była również obecna Marzena Ewa Krajewska - radca konsularny Ambasady RP w Pradze, a ponadto  dyrektorzy archiwów państwowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz Stowarzyszenia Czeskich Archiwistów.
O wyróżnienie wystąpili archiwiści z archiwów państwowych w Litomieřicach oraz jego oddziałów w Semily i Libercu, jak również Oddział Jesztedzki Českiej archivni společnosti, z którymi Ivo Łaborewicz współpracuje od blisko 20 lat, uczestnicząc we wzajemnych konferencjach, wspólnych kwerendach archiwalnych, publikacjach, a także pośrednicząc w kontaktach z innymi instytucjami polskimi.

 

 

Red. Janusz Gołaszewski

 

21 czerwca w Gdańsku otwarta została ogólnopolska wystawa plenerowa „Wisła w dokumencie archiwalnym".

 

 

Wystawę zainicjowaną przez dr. Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przygotowało Archiwum Państwowe w Gdańsku, przy współpracy wielu archiwów państwowych. Na ekspozycji prezentowane są materiały archiwalne ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z Archiwów Państwowych  w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Katowicach, Radomiu, Kielcach i Płocku. Szczegółowe informacja o materiałach, które znalazły się na wystawie.

Otwarcia ekspozycji dokonał Ryszard Wojtkowski, z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wraz z Piotrem Wierzbickim, Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele archiwów państwowych z Bydgoszczy, Katowic i Torunia, władz samorządowych, instytucji kultury, środowiska naukowego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Ryszard Wojtkowski na otwarciu wystawy

 

Wystawie towarzyszy katalog zawierający ponad 230 skanów materiałów archiwalnych. Uzupełniają go krótkie informacje źródłowe do dziejów Wisły pozostające w zasobach archiwów państwowych uczestniczących przedsięwzięciu. Zarówno wystawa jak i katalog jest w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. Katalog online wystawy.

 

 

 

Wystawę w Gdańsku będzie można oglądać do 13 lipca. Później ekspozycja rusza w podróż po polskich miastach - odwiedzi Bydgoszcz, Toruń, Płock, Radom, Kielce, Katowice, Sandomierz i Warszawę. Szczegółowy harmonogram wystaw w poszczególnych miastach niebawem na stronie www.archiwa.gov.pl.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Patroni gdańskiej wystawy "Wisła w dokumencie archiwalnym"

 

 

 

21 czerwca odbyło się spotkanie promocyjne albumu „Narcyz Witczak-Witaczyński” wydanego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Spotkaniu towarzyszył wernisaż. Album dostępny jest również w wersji on-line.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Szef Oddziału Wychowawczego Dowództwa Garnizonu Warszawa, Płk. Mariusz Bednarz, Naczelnik Hanna Staszewska z Departamentu Mecenatu Państwa, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Henryk Niestrój, a także spadkobiercy i rodzina – wnuki, prawnuki i praprawnuki Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, m.in.: ks. dr Jerzy Witczak i prawnuk fotografa Rafał Rękawek oraz autor projektu graficznego albumu Ryszard Kajzer.

 

Na zdjęciu po lewej: Marianna Otmianowska, Dyrektor NAC oraz ppłk Tomasz Cholewiński, Kierownik Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa.
Na zdjęciu po prawej: ks. dr Jerzy Witczak, Magdalena Hartwig, Rafał Rękawek, Ryszard Kazjer
.

 

Żołnierz, kawalerzysta, fotograf

Narcyz Witczak-Witaczyński urodził się w Warszawie 29 października 1898 roku.

W 1915 roku jako ochotnik wstąpił do 2. szwadronu ułanów Legionu Puławskiego. Za udział w szarży pod Krechowcami otrzymał w niepodległej Polsce Order Virtuti Militari. Służył w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Walczył z bolszewikami. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po jej zakończeniu organizował w Garwolinie konspirację ZWZ/AK Obwodu "Gołąb". Pod pseudonimem "Kościesza" pełnił funkcję szefa kontrwywiadu. 17 lipca 1942 roku aresztowany przez władze okupacyjne i wywieziony na Pawiak. W grudniu 1942 roku trafił do obozu w Majdanku, w którym zginął 27 marca 1943 roku.

Narodowe Archiwum Cyfrowe przechowuje około 4,5 tysiąca fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego. Fotografie pochodzą z okresu 1919-1939 i stanowią obraz polskiej kawalerii dwudziestolecia międzywojennego. Znaczna część kolekcji to także portrety rodziny i przyjaciół autora. Wśród bohaterów zdjęć są m.in. Józef Piłsudski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Teodor Drewitz czy Roman Bratny.

 

 

 


Wystawa fotografii Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa otwarta jest do 30. czerwca, we wtorek, środę i czwartek w godz. 15-19. Album „Narcyz Witczak-Witaczyński” dostępny jest również w wersji ONLINE.

Partnerem wydania drukowanego jest Dowództwo Garnizonu Warszawa. Na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego udostępniona została również część zbiorów fotografa, przekazanych przez spadkobierców: audiovis.nac.gov.pl.

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza na konferencję.

 

 

Obecnie coraz więcej dokumentów powstaje wyłącznie w postaci cyfrowej. Pojawienie się dokumentacji elektronicznej stawia nowe zadania i wyzwania dla całej administracji publicznej, w tym archiwów państwowych, których rolą jest przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji. Problematyka związana z archiwizacją treści cyfrowych (e-archiving) wymaga publicznej debaty oraz międzynarodowej współpracy.

W kontekście zachodzących przemian i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych archiwiści, przyzwyczajeni dotychczas do pracy z dokumentacją papierową, przestają być tylko biernymi opiekunami (przechowawcami) dokumentów. Powinni spojrzeć na dokument elektroniczny w kontekście procesu jego powstawania i wykorzystywania. Konieczny jest również czynny udział w tworzeniu i zarządzaniu cyfrową informacją. 

Z każdym rokiem większe znaczenie zyskuje dokumentowanie działalności podmiotów publicznych w formie baz danych czy rejestrów publicznych oraz dokumentowanie działalności prywatnej z wykorzystaniem nie tylko poczty elektronicznej, ale coraz częściej komunikatorów i narzędzi Web 2.0. W tym zakresie archiwa również mają do odegrania istotną rolę.

Wiele tematów łączy archiwistów z różnych krajów, ale żaden nie jest tak powszechny jak kwestie związane z archiwizacją treści cyfrowych. Powstawanie i wykorzystywanie dokumentacji elektronicznej nie powoduje dezaktualizacji podstaw teorii i praktyki archiwalnej. Jednakże stawia archiwistów przed koniecznością rewizji i dostosowania ich do informacji zapisanych cyfrowo. Złożoność problemu oraz jego uniwersalność czyni oczywistym konieczność wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podjęła się zadania organizacji konferencji „Dokument elektroniczny w archiwum. Metody postępowania, dobre praktyki i techniki zarządzania”. Celem wydarzenia jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wdrożonych w krajach europejskich. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się punktem startu dalszych prac inspirowanych obserwacją doświadczeń innych krajów.

Konferencja odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (ul. Wałbrzyska 3/5).

Pierwszego dnia konferencji (5 października) zaplanowane zostały wystąpienia gości zagranicznych, dlatego też konferencja będzie odbywać się w języku angielskim (organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i angielskim). Drugiego dnia konferencji (6 października) występować będą archiwiści i specjaliści z Polski.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do archiwistów z Archiwów Państwowych.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji konferencji zostaną podane w lipcu br.

Newsletter NDAP