-A
+A

Aktualności

12 maja 2018 roku na zaproszenie pana Tomasza Matuszaka - Dyrektora Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim przyjechali do Polski przedstawiciele Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego. Wśród gości znaleźli się: dyrektor ukraińskiego archiwum pan Oleg Zetsky oraz Anatoly Lyashetskyy – Dyrektor Fundacji „NIEDALEKO” w Równem.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie bazy lokalowej i najciekawszych obiektów z zasobu polskiego archiwum. Podczas spotkania rozmawiano również o planach współpracy pomiędzy archiwami.

W trakcie wizyty goście Państwowego Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim zapoznali się z jego historią i realizowanymi w nim w zadaniami, a także wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej”.

Więcej na temat wizyty

Pobierz katalog wystawy „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej”

14 maja 2018 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Malborku przy ul. Starościńskiej 1 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego „Dzień z życia Józefa Piłsudskiego”. Upominki wręczył osobiście Burmistrz Miasta Malborka, Pan Marek Charzewski oraz Dyrektor Archiwum, Pani Małgorzata Janusz.

Konkurs został zorganizowany przez Archiwum Państwowe w Malborku z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Wzięło w nim udział 123 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz gimnazjów z byłego województwa elbląskiego.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zapoznania się z życiem i działalnością marszałka, pogłębienie zainteresowań przeszłością oraz propagowanie działalności Archiwum wśród młodzieży szkolnej. Uczestnicy mieli za zadanie wyobrazić sobie i zilustrować  lub opisać jak mógł wyglądać jeden dzień z życia Józefa Piłsudskiego. Na konkurs wpłynęło 111 prac plastycznych autorstwa dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz 12 prac pisemnych przygotowanych przez młodzież z klas 5-7 szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Nagrody dla laureatów 1-3 miejsc, w każdej kategorii, oraz 13 wyróżnień przyznała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Janusz – dyrektor Archiwum Państwowego w Malborku, Tomasz Kukowski – kierownik Archiwum Państwowego w Malborku, Agnieszka Daniłów – dyrektor Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku, Joanna Sawczuk – nauczycielka języka polskiego ze SP Nr 9 w Malborku. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe przypinkioraz dyplomyuczestnictwa. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszenina wystawę pokonkursową prac nagrodzonych, słodki poczęstunek oraz zwiedzanie zamku.

Prace konkursowe zostaną włączone do zasobu Archiwum, a także będzie można je obejrzeć podczas wystawy z okazji obchodów odzyskania niepodległości, która odbędzie się w czerwcu.

Więcej na temat konkursu na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Malborku .

 

17 maja 2018 r. Archiwum Państwowe w Lesznie znalazło się wśród laureatów XV konkursu o Nagrodę Liścia Miłorzębu. Archiwum otrzymało nagrodę specjalną – Honorową Nagrodę Liścia Miłorzębu za publikację Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547-2017).

Honorowa Nagroda Liścia Miłorzębu została ustanowiona w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie i Redakcję Panoramy Leszczyńskiej. Przyznawana jest wydawcy najlepszej publikacji o regionie, wydanej i wydrukowanej w poprzedzającym roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. Zwycięska publikacja jest wybierana przez kapitułę spośród zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Miasta Leszna.

 

Więcej na temat konkursu: http://mbpleszno.pl/Nagroda_Liscia_Milorzebiu.html

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. informujemy, że  najbliższa sobota tj.19 maja będzie dniem pracującym dla pracowników urzędów administracji rządowej. Tego dnia Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwa Państwowe będą czynne.

Dzisiaj w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji na lata 2016 - 2018.

Fot. Agnieszka Starosielec, NDAP

Po uroczystym otwarciu posiedzenia i przyjęciu jego porządku oraz protokołu Rady Archiwalnej z dnia 26 IX 2017 r., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, pan dr Wojciech Woźniak dokonał podsumowania działalności archiwów państwowych w ubiegłym roku. Podczas wydarzenia swoje przemówienia przedstawili zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: pan Ryszard Wojtkowski i pan dr Henryk Niestrój, a także pan Maciej Gajewski, Dyrektor Departamentu Organizacji i Udostępniania.

Pan Ryszard Wojtkowski zaprezentował wieloletni program inwestycyjny pt. „Budowa archiwów państwowych w latach 2019-2023”. Z kolei pan dr Henryk Niestrój omówił prace nad założeniami do projektu nowej ustawy archiwalnej. O strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023 opowiedział pan Maciej Gajewski.

Fot. Agnieszka Starosielec, NDAP

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r.).

Więcej na temat Rady Archiwalnej

 

Newsletter NDAP