-A
+A

Aktualności

Po raz kolejny 30 września w Dniu Archiwisty w Archiwach Państwowych odbyły się warsztaty „Zostań Rodzinnym Archiwistą” i zaprezentowane zostały wystawy w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej

Zainteresowani dbaniem o rodzinne pamiątki mogli wziąć udział w wykładach i zajęciach praktycznych oraz oglądać ekspozycje powstałe w oparciu o domowe archiwalia przekazane do Archiwów Państwowych.

Grupa uczestników warsztatów słucha pracownika archiwum.

Uczestnik warsztatów pakuje mapę do foli ochronnej.
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Olsztynie, fot. AP Olsztyn.

W ramach warsztatów archiwiści udzielali również fachowych porad na temat porządkowania, katalogowania i opisywania archiwów rodzinnych. Można było również przynieść do konsultacji własne pamiątki.
Pracownik archiwum podczas pracy z dokumentami.
Punkt konsultacyjny projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej  w Archiwum Państwowym w Częstochowie, fot. AP Częstochowa.

Dzieci obserwują pracę nad dokumentem pracownika archiwum.
Zajęcia dla dzieci w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Podczas warsztatów, można było posłuchać o zabezpieczaniu archiwaliów w Archiwach Państwowych a także nauczyć się prostych technik konserwacji możliwych do samodzielnego wykonania w domu. Pod czujnym okiem konserwatorów i dzięki otrzymanym materiałom, uczestnicy mogli również własnoręcznie przeprowadzić konserwację przyniesionych przez siebie na warsztaty zbiorów.

Wykłąd dla uczestników warsztatów
Zajęcia w Archiwum Państwowym w Opolu, fot. AP Opole.

Grupa osób pochylona nad dokumentem
Warsztaty konserwatorskie w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, fot. AP Zielona Góra/Maciej Mamet.

Uczestnik warsztatów konserwatorskich w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze podczas czyszczenia dokumentu.
Uczestnik warsztatów konserwatorskich w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze podczas czyszczenia dokumentu, fot. AP Zielona Góra/ Maciej Mamet.

Warsztaty w pracowni konserwacji
Warsztaty w pracowni konserwacji w Archiwum Państwowym w Przemyślu, fot. AP Przemyśl.

Uczestniczka warsztatów przygotowuje teczkę ochronną na książkę
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Uczestniczka warsztatów przygotowuje teczkę ochronną na książkę, fot. AP Rzeszów.

 Uczestniczka warsztatów przygotowana do użycia kautera
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Uczestniczka warsztatów przygotowana do użycia kautera, fot. AP Rzeszów.

Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z digitalizacji materiałów archiwalnych, gdzie można było dowiedzieć się, jak tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.

Pracownik archiwum pokazuje dzieciom proces digitalizacji.
Zajęcia dla dzieci w Archiwum Państwowym w Malborku, fot. AP Malbork.

Warsztatom towarzyszyły wystawy i pokazy archiwalnych dokumentów, w tym w szczególności spuścizn rodzinnych przekazanych i przechowywanych w Archiwach Państwowych. 

Kobieta ogląda wystawę.
Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, fot. AP Piotrów Trybunalski.


Wystawa Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Radomiu, fot. AP Radom.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat przyszłych warsztatów na stronach internetowych Archiwów Państwowych.

W ramach projektu w archiwach państwowych w całej Polsce działają również punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia domowego archiwum, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii. Pełen wykaz na stronie internetowej projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

___

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zobacz stronę Archiwa Rodzinne Niepodległej


 

Wczoraj odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, najnowocześniejszego budynku archiwalnego w Polsce. – Warto inwestować w takie instytucje, jak Archiwa Państwowe. Instytucje z długimi tradycjami – mówił podczas wydarzenia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Otwarcie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci środowiska akademickiego, dyrektorzy instytucji kultury i muzeów, historycy, dyrektorzy Archiwów Państwowych oraz projektanci budynku i przedstawiciele inwestora.

Mównica i stół konferencyjny. Na mównicy dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie Wojciech Krawczuk, za stołem Dyrektor Generalny KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.
Otwarcie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.

– To niezwykle ważny dzień nie tylko dla krakowskiej skarbnicy archiwalnej, lecz także dla całej polskiej archiwistyki i wszystkich, którym bliskie są dzieje naszej Ojczyzny – napisał w liście do zgromadzonych na uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda. – Przebogate zbiory Archiwum Narodowego, wśród których znajdują się bezcenne dokumenty wytwarzane od średniowiecza aż do współczesności, zyskują jedno z najnowocześniejszych w Europie miejsc gromadzenia, przechowywania i udostępniania.

Dyrektor Generalny KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Dyrektor Generalny KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

 – Jako Prezydent Rzeczypospolitej, której wiele najistotniejszych kart historii zapisanych jest w tym zasobie, a zarazem osobiście, jako krakowianin, ogromnie się cieszę, że dorobek kilkudziesięciu pokoleń naszych przodków i poprzedników, otoczony czułą opieką pracowników Archiwum, będzie tu w pełni bezpieczny – dodał w liście prezydent. – Niech odtąd tutaj, na Rakowickiej, nasze narodowe dziedzictwo odkrywa przed poszukiwaczami prawdy wciąż nowe, nieznane fakty z dziejów Krakowa i Polski.

List odczytała reprezentująca prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP.

Wicepremier, Minister Kultury prof. Piotr Gliński w swoim liście zwrócił uwagę, że Archiwum Narodowe w Krakowie przechowuje unikatowy w skali kraju pełny zbiór akt i dokumentów miejskich Krakowa, począwszy od oryginalnego dokumentu lokacyjnego z 1257 r., wpisanego na Polską Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

– To archiwum miasta, które od XII do XVI w. było stolicą Polski, w którym znajdował się główny ośrodek polityczny, ale i kulturalny, skupiający również licznych cudzoziemców, a wśród nich artystów europejskiej miary. Wszystko to znajduje odbicie w zachowanych materiałach archiwalnych, dostępnych także w postaci kopii cyfrowych w Internecie, które tworzą obraz historycznej metropolii – napisał wicepremier.

Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba odczytał list Wicepremiera, Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego
Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba odczytał list Wicepremiera, Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.

Minister kultury wskazał również, że nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie to jeden z najnowocześniejszych budynków archiwów w Europie, w którym zastosowano innowacyjne technologie służące ochronie cennych zbiorów oraz rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i zapewniające niską energetyczność budynku. Przypomniał jednocześnie, że to największa, ale nie jedyna inwestycja archiwalna ostatnich lat. W realizacji są kolejne inwestycje: będąca na ukończeniu budowa Archiwum Państwowego w Suwałkach, a w planach m.in. siedziby archiwów w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy i Łodzi.

Ponadto wicepremier poinformował, że od 2021 r., dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpocznie się również realizacja projektu kompleksowej termomodernizacji 22 budynków archiwalnych na terenie całego kraju, finansowanego ze środków unijnych.

Publiczność na sali.
Otwarcie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo docenia rozwój i aktywność archiwów, i wspiera je w tych działaniach. Dostrzegamy, że to instytucje, w które naprawdę warto inwestować, bo potrafią one to wykorzystać z pożytkiem dla wiedzy historycznej, kultury i wspólnoty narodowej, czego dowodem jest obecnie zrealizowana inwestycja w Krakowie – napisał wicepremier.

List odczytał Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba, który jako reprezentant ministra wziął udział w uroczystości.

– To dla nas archiwistów nie tylko krakowskich, ale w całej Polsce bardzo ważne wydarzenie – mówił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. –  Archiwa Państwowe to instytucje, które uczestniczą w najważniejszych chwilach dziejowych. Nie tylko zbierając, przechowując, udostępniając i zabezpieczając dziedzictwo dokumentacyjne, które świadczy o tych chwilach w dziejach narodu, ale również coraz częściej reagując na bieżąco na pewne sytuacje, jak chociażby podczas naszej ostatniej akcji Archiwum Pandemii, gdzie odzew społeczeństwa przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania.

Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Pawła Pietrzyka
Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Pawła Pietrzyka, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przypomniał, że 30 września przypada święto św. Hieronima ze Strydonu, patrona archiwistów, w związku z czym ten dzień został ustanowiony Dniem Archiwisty. Wskazał również, że oprócz otwarcia siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie, w tym dniu w Archiwach Państwowych w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia, w tym m.in. warsztaty i wystawy w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Dr Paweł Pietrzyk szczególne podziękowania złożył na ręce pani Grażyny Ignaczak-Bandych, która jeszcze jako Dyrektor Generalny NDAP wspólnie z ówczesnym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Sławomirem Radoniem inicjowała prace nad modernizacją Archiwów Państwowych.  

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciech Krawczuk przypomniał dzieje budowy siedziby oraz wskazał na zastosowane w jej trakcie nowoczesne rozwiązania.

– Budynek w założeniu ekologiczny, bazuje na pompach ciepła i chłodu. Jest energooszczędny. 70 km powierzchni magazynowej zapewni miejsce na kilkadziesiąt lat. Wreszcie mamy dość miejsca na przejmowanie materiałów archiwalnych. Wyprowadzamy się z miejsc niedostosowanych do nowoczesnego przechowywania dokumentów. Cieszymy się jednocześnie, że dawne budynki archiwum z powodzeniem służyć będą dalej kulturze, nauce przejmuje je bowiem Zamek Królewski na Wawelu oraz Uniwersytet Jagielloński – mówił dyrektor archiwum – Nowoczesna pracownia digitalizacji zapewni wzmożenie prac nad dostępnością kopii cyfrowych na portalu Szukaj w archiwach. Zapasowe Repozytorium Cyfrowe zabezpieczy kopie dla wszystkich archiwów państwowych.

Wystąpienie Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie dr. hab. Wojciecha Krawczuka
Wystąpienie Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie dr. hab. Wojciecha Krawczuka, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.

Dr hab. Wojciech Krawczuk wskazał, że uruchamianie nowego budynku ciągle trwa, a materiały archiwalne muszą się w nim aklimatyzować, zwłaszcza prastare średniowieczne pergaminy, kruche pieczęcie i delikatne fotografie. Planowane są już jednak wystawy, konferencje, spotkania np. już 20 października odbędą się warsztaty projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej pod tytułem Spotkania z Mistrzem Archiwalnym.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ponownie przywołał postać św. Hieronima – patrona archiwistów.

– Wspominamy św. Hieronima z wielką radością, przyzywamy jego wstawiennictwa, gdy chodzi o rozwój tej placówki i archiwistyki w Polsce – powiedział arcybiskup , a następnie dokonał poświęcenia obiektu.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski dokonuje poświęcenia obiektu
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski dokonuje poświęcenia obiektu, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zwiedzenie nowego obiektu Archiwum Narodowe w Krakowie i osobistego przekonania się o skali inwestycji.

Uczestnicy zwiedzania oglądają materiały archiwalne.
Zwiedzenie nowego obiektu Archiwum Narodowe w Krakowie, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Podczas uroczystości Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przestawił również zgromadzonym innowacyjny system Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który umożliwi przechowywanie i zabezpieczanie dla przyszłych pokoleń materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

– Oto okazało się, że w 2020 roku otwieramy dwa archiwa, jedno archiwum w tym świecie realnym, w którym się znajdujemy, Archiwum Narodowe w Krakowie i jedno archiwum w świecie wirtualnym, czyli Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Jesteśmy instytucjami, które potrafią połączyć tradycję z przyszłością. Jesteśmy już w tym momencie w stanie zabezpieczać, to co powstaje w formie elektronicznej.

ADE to kolejny element w łańcuchu cyfryzacji naszego państwa. Umożliwia on przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z różnych źródeł, w tym z systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej. Jest on centralnym systemem wszystkich archiwów państwowych, działających w całej Polsce, podzielonym na cztery portale, w zależności od potrzeb danej grupy użytkowników:

portal publiczny - dla wszystkich zainteresowanych przeglądaniem materiałów archiwalnych

w postaci elektronicznej,

 • portal jednostki - dla instytucji przekazujących materiały archiwalne,
 • portal archiwisty - narzędzie przeznaczone dla archiwisty, służące do obsługi materiałów archiwalnych,
 • portal administratora - portal przeznaczony do zarządzania systemem ADE.

Stanowi on proste, a jednocześnie nowatorskie narzędzie na skalę europejską. Dzięki jego powstaniu, archiwa państwowe będą w stanie gromadzić, zabezpieczać i udostępniać zarówno zasoby tradycyjne, jak i dokumentację elektroniczną.

Otwarcie wystawy „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”

Prezentacji nowej siedziby towarzyszyło otwarcie wystawy „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”, upamiętniającej setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Ekspozycja ma pokazać kolejne etapy drogi Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, biskupa, kardynała i papieża. Na wystawie pokazane zostały przełomowe momenty w jego życiu, splatające się z doniosłymi faktami w historii Polski i świata XX i XXI wieku.

Wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”
Wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.

Wystawa przygotowana została w oparciu o zasób Archiwów Państwowych oraz materiały przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie przez darczyńców. 

W geście podziękowania za ten dar Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk uhonorował Krystynę i Aleksandra Litewków oraz Iwonę i Andrzeja Fischerów odznaką zasłużony dla archiwistyki.


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręcza odznakę „Za Zasługi Dla Archiwistyki” Krystynie i Aleksandrowi Litewkom, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręcza odznakę „Za Zasługi Dla Archiwistyki” Iwonie i Andrzejowi Fischer, fot. Rafał Górski/Archiwum Narodowe w Krakowie.

O założeniach ekspozycji opowiedziała kurator wystawy dr Barbara Berska.


Prezentacja kurator wystawy dr Barbary Berskiej, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

Wystawa została objęta honorowymi patronatami Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Od 16 października wystawę będzie można obejrzeć również na placu Szczepańskim w Krakowie.

Nowy obiekt Archiwum Narodowego w Krakowie – szczegóły inwestycji

Gmach nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie składa się z 2 segmentów: magazynowego i biurowego, a jego powierzchnia użytkowa liczy ok. 14 000 m². Magazyny archiwalne na 8 kondygnacjach mogą pomieścić ok. 70 000 metrów bieżących akt. Segment biurowy liczy 6 kondygnacji, z biurami, nowoczesnymi pracowniami konserwacji i digitalizacji, introligatornią, wielomodułową czytelnią na materiały archiwalne oraz salą audiowizualną na 180 osób, a także trzema serwerowniami w tym serwerownią ogólnokrajowego Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. ZRC zapewnia obsługę systemu ZOSIA oraz jest miejscem przechowywania reprodukcji cyfrowych materiałów archiwalnych z całej Polski. Repozytorium to będzie obsługiwane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Budynek Archiwum Narodowego w Krakowie.
Budynek Archiwum Narodowego w Krakowie, fot. Dariusz Nurzyński/Archiwa Państwowe.

W nowym budynku archiwum bezpieczne miejsce znajdą rozproszone dotąd materiały archiwalne z 5 obecnych oddziałów krakowskich Archiwum oraz ekspozytury w Spytkowicach k. Zatora. Po przeprowadzeniu większości obecnego zasobu Archiwum (ok. 20 000 mb akt), reszta powierzchni magazynowej stanowić będzie rezerwę na dopływy przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Budynek ma być przyjazny środowisku. Zainstalowano w nim nowoczesne rozwiązania technologiczne: zaawansowane systemy klimatyzacji oraz dostarczania ciepła i chłodu, systemy przeciwpożarowe i wentylacji. Na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne. Całość zarządzana jest za pomocą inteligentnego systemu zarządzania budynkiem (BMS). Wraz z budową nowego obiektu odrestaurowano także dwa mniejsze budynki zabytkowe – pozostałości dawnej twierdzy „Kraków”, które wykorzystywane są teraz jako stacja transformatorowa oraz budynek gospodarczy.

Nowy budynek został zrealizowany według projektu Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. z 2016 r. Roboty budowlane prowadziła firma Skanska SA pod nadzorem inwestorskim sprawowanym przez ECM Group Polska SA. Nieruchomość na ten cel nieodpłatnie przekazała Archiwum Agencja Mienia Wojskowego w 2013 r. Natomiast finansowanie inwestycji wartej ok. 123 mln zł w całości pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 29 maja 2020 r. nastąpiło przekazanie budynku Archiwum przez wykonawcę i rozpoczęto prace związane z jego wyposażeniem i uruchomieniem. Przenoszenie wszystkich materiałów archiwalnych do nowego budynku zakończy się w 2021 r.


 

W dniach 28-29 września br. w Krakowie odbywa się narada dyrektorów Archiwów Państwowych. Podczas spotkania omówiony i podsumowany zostanie stan działań zaplanowanych i realizowanych przez archiwa w 2020 r.

Omówione zostaną również kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Archiwów Państwowych w okresie pandemii COVID-19 oraz wskazane główne kierunki działań państwowej sieci archiwalnej na rok kolejny.

W ten weekend 25–27 września 2020 r. w Brzegu na Zamku Piastów Śląskich odbędzie się 7. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna

Baner Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna Zamek Piastów Śląskich w Brzegu 25-27 września 2020 r.

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Genealogicznych w Brzegu zapoczątkowany został w 2014 r. W konferencji corocznie bierze udział  około 300 osób, z kraju i zagranicy, amatorsko i zawodowo zajmujących się genealogią. W tym roku, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, liczba uczestników konferencji została ograniczona. 

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja wyników badań z zakresu genealogii i archiwistyki, źródeł genealogicznych, ich wzajemnych powiązań i możliwości badawczych, z uwzględnieniem obszarów współpracy i wymiany doświadczeń między: zawodowymi i amatorskimi badaczami genealogii, przedstawicielami państwowych, kościelnych i prywatnych archiwów, bibliotek i muzeów, szkół i uczelni, towarzystw, stowarzyszeń, fundacji i innymi organizacji genealogicznych, szlacheckich, archiwalnych, bibliotecznych, nauczycielskich, uczniowskich, akademickich, wydawcami, redakcjami i autorami wydawnictw, producentami oprogramowania, współtwórcami i wolontariuszami projektów oraz firm działających na rzecz genealogii i genealogów. W trakcie konferencji uczestnicy mają szansę wysłuchać interesujących prelekcji, a także wziąć udział w warsztatach tematycznych. Spotkaniu towarzyszą targi wydawnictw genealogicznych.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Archiwum Państwowe w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które gości uczestników spotkania.

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji dostępne na stronie internetowej Opolscy Genealodzy.

 

30 września 2020 r., w Dniu Archiwisty, ustanowionym w ubiegłym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w wielu Archiwach Państwowych w kraju odbędą się warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” organizowane w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. W związku ze szczególną sytuacją, wywołaną przez pandemię COVID-19 część wydarzeń przybierze formę online.

Uczestnicy zajęć będą mogli dowiedzieć się m.in. jak prowadzić poszukiwania przodków i tworzyć drzewo genealogiczne, gdzie przechowywać rodzinne archiwalia, w jaki sposób je porządkować i opisywać oraz jak prawidłowo wykonać cyfrowe kopie cennych pamiątek. Pracownicy archiwów zaprezentują również proste techniki konserwacji, które można przeprowadzić samodzielnie w domu. Warsztaty zostaną wzbogacone wystawami, pokazami archiwalnych dokumentów, filmami i prezentacjami multimedialnymi.

Dwie kobiety pochylone nad materiałami archiwalnymi.
Warsztaty w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Ze względów epidemiologicznych warsztaty skierowane są do wąskich grup uczestników, a ich terminy mogą ulec zmianie. Chętnych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z wybranym Archiwum Państwowym oraz do śledzenia informacji na jego stronie internetowej.

Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

Wykaz atrakcji przygotowanych przez Archiwa Państwowe 30 września 2020 r. i w dniach kolejnych:

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe

30.09.2020, godz. 14:00 – Webinarium „Fotografie na historycznych nośnikach | ARN 2.0” – Dagerotypy, ambrotypy, a może szklane negatywy? Częstokroć i takie skarby można znaleźć w domowych archiwach. W czasie webinarium poświęconego fotografiom na historycznych nośnikach Łukasz Karolewski z Oddziału Zbiorów Fotograficznych NAC przybliży podstawy ich rozpoznawania, właściwego zabezpieczania oraz konserwacji. Spotkanie będzie transmitowane na profilu facebookowym NAC.

Plakat webinarium „Fotografie na historycznych nośnikach”

13.10.2020, godz. 17:00 – Webinarium „Podstawy konserwacji materiałów archiwalnych | ARN 2.0” – specjalistyczne webinarium, które przybliży podstawy i zasady poprawnej oraz bezpiecznej konserwacji materiałów archiwalnych, a w szczególności materiałów fotograficznych. Spotkanie poprowadzi konserwatorka Anna Grzechnik. Spotkanie będzie transmitowane na profilu facebookowym NAC.

 

Archiwum Państwowe w BiałymstokuOkładka katalogu

30.09.2020 – Oficjalna promocja wydawnictwa albumowego „Katalogu Archiwów Niepodległej”, powstałego w oparciu o materiały pozyskane w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Promocja połączona będzie z warsztatami genealogicznymi dla młodzieży szkolnej. Warsztaty dla młodzieży szkolnej odbędą się również w Oddziale w Łomży.

Katalog  jest tematycznym opracowaniem części darów domowych zbiorów fotografii i dokumentów z okresu międzywojennego, które trafiły do Archiwum Państwowego w Białymstoku w 2019 i 2020 roku. Całość przekazanych materiałów opiewa na ponad 500 sztuk oryginałów fotografii oraz dokumentacji aktowej, nie licząc udostępnionych kopii cyfrowych.

Publikację podzielono na trzy rozdziały, mające na celu ukazanie bogactwa kulturowego II Rzeczypospolitej. W pierwszym, zatytułowanym „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, zamieszczone zostały fotografie i dokumenty obrazujące życie sportowe mieszkańców Białostocczyzny w okresie międzywojennym. Na szczególną uwagę zasługują zamieszczone fotografie drużyn sportowych - siatkarskiej 10 Pułku Ułanów Litewskich i piłki nożnej - 42 Pułku Piechoty oraz różnego rodzaju aktywności fizycznej ludności cywilnej. Drugi rozdział, pod tytułem „Młodzi, piękni, zakochani”, to wycinki zdjęć z różnych kolekcji, przedstawiające pary młode i narzeczeńskie, obrazy dające wyraz ówczesnym zasadom wychowania i modzie ślubnej, a jednocześnie szczęścia młodych, zakochanych ludzi, radośnie wkraczających w nowy etap wspólnego życia. Ostatni rozdział Katalogu w szczególności do gustu może przypaść fanom motoryzacji – „Zabawki dla dużych chłopców”. Zawiera bowiem fotografie automobilów (np. Forda T) i motocyklów (marki Harley Davidson), będących w posiadaniu WP oraz ziemiaństwa II RP.

Dwaj mężczyźni na motocyklach.
„Harley’owcy”. Stanisław Władyczański i Tadeusz Korczyc na motocyklach marki Harley Davidson, około 1930 roku. Kolekcja materiałów pana Janusza Władyczańskiego.

 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

30.09.2020 godz. 8:00-15:00 – Konsultacje telefoniczne „Zostań rodzinnym archiwistą” – Specjaliści będą radzić jak porządkować cenne dokumenty z historii rodziny, jak je zabezpieczyć przed zniszczeniem i właściwie przechowywać. Zapraszamy do kontaktu!

 • tel. 52 339 54 08 Genealogia rodziny
 • tel. 52 339 54 15 Archiwa Rodzinne
 • tel. 52 339 54 16 Wskazówki konserwatorskie

 

Archiwum Państwowe w Częstochowie

30.09.2020 godz. 12:00-17:00 – Dzień otwarty w Dniu Archiwisty - zorganizowany w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0.  Przygotowane zostaną wystąpienia pracowników Archiwum dotyczące posiadanych archiwów rodzinnych (spuścizn), a także warsztat, na którym zaprezentowane zostaną sposoby zabezpieczania dokumentów przechowywanych w warunkach domowych.

 

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

30.09.2020 – Warsztaty online „Zostań Rodzinnym Archiwistą” z zakresu tworzenia i konserwacji archiwów rodzinnych – 30 września zaprezentowany zostanie film, w którym archiwiści będą informować, jak prowadzić poszukiwania genealogiczne, jak uporządkować dokumenty z rodzinnych zbiorów oraz jak je zabezpieczyć i przechowywać w warunkach domowych.

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu

30.09.2020 – Warsztaty genealogiczne i konserwatorskie w siedzibie Archiwum Państwowe go w Kaliszu.

II poł. października 2020 – Spotkanie w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej z  Andrzejem Werbińskim – W ramach spotkania zostaną przekazane na rzecz APK pamiątki rodzinne Andrzeja Werbińskiego. Zostanie też zaprezentowana niepodległościowa historia rodziny Werbińskich.

 

Archiwum Państwowe w Katowicach

30.09.2020 – Warsztaty pod hasłem „Tworzymy własną kolekcję” – Pracownicy Archiwum przekażą niezbędną wiedzę o tym, jak tworzyć archiwa rodzinne oraz pokażą, jak w Archiwum na co dzień dba się o dziedzictwo narodowe. Zorganizowane zostaną również warsztaty konserwatorskie „Jak w domu zadbać o archiwalia?” Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przeprowadzenia wspólnie z pracownikiem Archiwum konserwacji zachowawczej przyniesionych przez siebie dokumentów.

 

Archiwum Państwowe w Kielcach

Plakat ze zdjęciami archiwalnymi i napisem „Gdy mój dziadek…” – archiwiści rodzinni o swoich zbiorach.30.09.2020 – Publiczna prezentacja filmu pt. „Gdy mój dziadek… - archiwiści rodzinni o swoich zbiorach” oraz warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej – W filmie o swoich zbiorach i udziale w akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej opowiedzą m.in. darczyńcy: Włodzimierz Jedynak, Dorota Idzik, Sławomir Użyczak. Film ma na celu przybliżenie zawartości poszczególnych kolekcji pozyskanych przez Archiwum oraz znaczenie projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie

25.09.2020 godz. 13.30 – symboliczna inaugurację drugiej odsłony projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archig@lerii przy Archiwum Państwowym w Koszalinie. W programie wydarzenia:

 1. Prelekcja z zakresu genealogii oraz prowadzenia archiwów rodzinnych – prowadzenie: Dorota Cywińska, kustosz AP w Koszalinie;
 2. Pokaz najciekawszych materiałów z archiwów rodzinnych i spuścizn przekazanych do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie – prowadzenie: Robert Borucki, starszy kustosz AP w Koszalinie;
 3. Prelekcja oraz zajęcia warsztatowe z zakresu zabezpieczania i konserwacji materiałów z rodzinnych archiwów – prowadzenie: Małgorzata Korczak, starszy konserwator archiwalny AP w Koszalinie.

Wydarzenia towarzyszące:

Wystawa ,,Archiwa Rodzinne Niepodległej - zostań bohaterem historii”.

25.09.2020 r., godz. 14.00 – inauguracja drugiej odsłony projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 w Słupsku. W programie wydarzenia: prelekcja oraz zajęcia warsztatowe z zakresu zabezpieczania i konserwacji materiałów z rodzinnych archiwów – prowadzenie: Artur Sikorski, młodszy archiwista AP w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Wydarzenie towarzyszące: Wystawa ,,Archiwa Rodzinne Niepodległej - zostań bohaterem historii”.

Ze względów epidemiologicznych spotkania 25 września 2020 r. skierowane są do zamkniętej grupy zapisanych uczestników. Pozostałych chętnych zapraszamy do konsultacji indywidualnych z punktami konsultacyjnymi projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie. Kolejne tury warsztatów odbędą się w październiku oraz w listopadzie, zapisy na kolejne wydarzenia ruszą już wkrótce.

01.10.2020 – Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” w koszalińskim Archibusie – Wystawa prezentuje materiały ze spuścizn i archiwów rodzinnych przekazanych przez darczyńców w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

02.10.2020 r., godz. 12:00 – spotkanie w ramach Dnia Archiwisty, inauguracja drugiej odsłony projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3 w Szczecinku. W programie wydarzenia:

 1. Prelekcja na temat źródeł do badań genealogicznych w Archiwach Państwowych na przykładzie zasobu Oddziału AP w Szczecinku, prowadzenie: Katarzyna Lisiecka, starszy archiwista AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku.
 2. Prelekcja na temat spuścizn i archiwów rodzinnych na przykładzie zasobu Oddziału AP w Szczecinku, prowadzenie: Edyta Musił, archiwista AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku.
 3. Prelekcja na temat sposobów zabezpieczania i konserwacji dokumentów, prowadzenie: Monika Głuszak, kierownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku.
 4. Warsztaty w zakresie zabezpieczania dokumentów z archiwów rodzinnych, prezentacja materiałów z pakietu, konsultacje indywidualne z uczestnikami.

Wydarzenia towarzyszące:

 1. Wystawa ,,Archiwa Rodzinne Niepodległej - zostań bohaterem historii”.
 2. Wystawa ,,Portret kobiety w źródłach archiwalnych”.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

30.09.2020 – Archiwum Narodowe w Krakowie wyjątkowo nie organizuje w tym dniu warsztatów. Na ten dzień zostało zaplanowane inne wyjątkowe wydarzenie. Szczegóły wkrótce.

październik - grudzień 2020 ­– Wystawa z cyklu „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”. Zajęcia pt. „Mistrz rodzinnych archiwów” (lub przygotowanie filmu edukacyjnego poświęconego archiwom rodzinnym) oraz zajęcia z zakresu zabezpieczenia fotografii i dokumentacji audiowizualnej.

 

Archiwum Państwowe w Lesznie

20.10.2020 – Wystawa on-line „Archiwa Rodzinne Niepodległej - kolekcje rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie” – Wystawa prezentująca materiały pozyskane w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz przykładowe spuścizny z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie.

 

Plansza tytułowa wystawy z napisem „UWAGA! Wystawa. Po raz pierwszy w Polsce. Archiwum nieco inaczej. 10 lat Galerii Jezuicka. Wystawa dostępna dla zwiedzających codziennie w godzinach pracy archiwum”.

Archiwum Państwowe w Lublinie

30.09.2020 r. – otwarcie wystawy ,,Archiwum nieco inaczej" – Wystawę oglądać można będzie w podcieniach Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13 (wejście od pl. Katedralnego) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

30.09.2020 r. - wirtualna promocja książki ,,Archiwum nieco inaczej" w opracowaniu Marka Krzykały, pracownika Archiwum Państwowego w Lublinie – Książka została przygotowana w związku z 10. rocznicą istnienia internetowej Galerii Jezuicka 13, w której prezentowane są ciekawe, zabawne i intrygujące materiały archiwalne, gromadzone przez lubelskich archiwistów podczas opracowania zespołów, kwerend, czy digitalizacji. Wydaniu książki towarzyszyć będzie film promocyjny.

30.09-2.10.2020 r. - Konkurs facebookowy z nagrodami z okazji Dnia Archiwisty poświęcony lubelskim archiwistom i ich pracy.

30.09.2020 r. – Publikacja galerii multimedialnej ,,Album rodzinny – z rodzinnej szuflady i archiwalnej półki", zawierającej materiały pochodzące ze zbiorów prywatnych, które zostały przekazane do zasobu Oddziału APL w Radzyniu w oryginale, lub w postaci kopii. Składają się na nie zdjęcia osób i wydarzeń uzupełnione dokumentami z zasobu oddziału radzyńskiego.

15.10.2020 r. - Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej – Spotkanie odbędzie w Sali Konferencyjnej Archiwum przy ul. Jezuickiej 13. Liczba miejsc ograniczona, zapisy telefonicznie pod nr 81 528 61 51.

W programie:

13.30-14.30 – Punkt konsultacyjny (Agnieszka Konstankiewicz).

14.30-15.30 – Jak dbać o archiwalia rodzinne w domowych (Marzanna Kędzierska)

15.40-16.40 – Czym są archiwa rodzinne i jak je porządkować (Agnieszka Konstankiewicz)

Więcej informacji na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lublinie i profilu na Facebooku.

 

Archiwum Państwowe w Łodzi

30.09.2020 r. – konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej „Archiwum Pandemii A.D.2020 – świat pod znakiem maseczki” – Celem konkursu jest zebranie zapisów fotograficznych i filmowych wykonanych podczas trwającej w 2020 roku pandemii koronowirusa COVID-19, dokumentujących zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, kulturalnym i zawodowym.

 

Archiwum Państwowe w Malborku

30.09.2020 oraz 07.10.2020 w godz. 9:00, 10:00, 11:00 – Profesjonalne warsztaty w Archiwum Państwowym w Malborku pt. „Zostań rodzinnym archiwistą, czyli jak zabezpieczyć i przechowywać rodzinne pamiątki”.

 

Archiwum Państwowe w Olsztynie

30.09.2020 – Warsztaty konserwacji rodzinnej spuścizny (fotografii, dokumentów, korespondencji) zorganizowane w ramach programu Archiwa Rodzinne Niepodległej – Konserwatorzy z AP Olsztyn zaprezentują metody przechowywania, zabezpieczania materiałów znajdujących się w rodzinnych archiwach.

08.10.2020 – Dzień Mazurski w Olsztynie – Przekazanie archiwum rodzinnego Karola Małłka przez jego syna prof. Janusza Małłka do Archiwum. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Archiwum rodzinne Karola i Wilhelminy Małłków” w formie tradycyjnej i online, prezentująca wybrane dokumenty, fotografie, zapiski, notatki i korespondencję pochodzące ze zbiorów rodzinnych Karola i Wilhelminy Małłków.

 

Archiwum Państwowe w Opolu

30.09.2020 godz. 11.00 - Otwarcie wystawy „Dotyk pamięci. Miłość Ojczyzny wyrażona troską o dokumenty z przeszłości”

Fragment folderu wystawy. Napis u góry Miłość do Ojczyzny wyrażona troską o dokumenty z przeszłości. Następnie 4 zdjęcia reprezentujące kolekcje rodzinne przekazane do Archiwum Państwowego w Opolu. U dołu napis „Nie wiesz, co zrobić z dokumentami po przodkach? Skontaktuj się z nami! archiwarodzinne@opole.gov.pl”

30.09.2020 godz. 12.00 – prelekcja pt. „Zbiory, kolekcje i spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu – ich znaczenie dla historii regionalnej” – wstęp wolny.

Możliwe będzie również korzystanie z porad w zakresie gromadzenia i zabezpieczania domowego archiwum w punkcie konsultacyjnym w budynku Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2, w godz. 10.00 – 16.00.

 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

30.09.2020 – punkt konsultacyjny akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz akcji Archiwum Pandemii wraz z możliwością indywidualnych (ze względu na zagrożenie epidemiczne) warsztatów z zakresu organizacji archiwum rodzinnego i opieki nad jego zasobem. Zaprezentowana zostanie również wystawa pt. „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dziedzictwo – Pamięć – Przyszłość”. Na dziesięciu barwnych planszach ukazane zostaną przykłady  archiwów rodzinnych związanych z zagadnieniami walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości przez Polskę. Archiwum przygotuje również kolportaż jednodniowej gazety okolicznościowej pt. „Ochotnik Piotrkowski 1920” opracowanej w ramach tegorocznych obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.


Archiwum Państwowe w Płocku

30.09.2020 – Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” w ramach ARN 2.0 połączone z otwarciem wystawy i prezentacją katalogu „Ocalić od zapomnienia. Spuścizny i zbiory prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku” autorstwa Magdaleny Młodziejewskiej.

09.10.2020 – Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” w ramach projektu ARN 2.0 – W ramach zajęć uczestnicy poznają sposoby poszukiwań archiwalnych oraz opisywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów.

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu

02.10.2020 – Wystawa „Archiwum Rodzinne Czekalskich” w wersji tradycyjnej plenerowej i wersji online – Na stronie internetowej AP Poznań oprócz kopii materiałów archiwalnych zamieszczone będą filmy z rozmowami z darczyńcą i innymi członkami rodziny Czekalskich.

 

Archiwum Państwowe w Przemyślu

30.09.2020 godz. 10:00 – otwarcie wystawy „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” na dziedzińcu Archiwum przy ul. Lelewela 4 – Wystawa zostanie udostępniona również w formie online na stronie internetowej Archiwum.

30.09.2020 godz. 11:00 i 12:00 ­– Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą”.

 

Archiwum Państwowe w RadomiuOkładka katalogu wystawy Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów.

30.09.2020 godz. 10:00 – Zwiedzanie wystawy pt. „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” w siedzibie Archiwum – Wystawa prezentująca materiały przekazane przez darczyńców w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej obrazujące proces odbudowy Państwa Polskiego. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog. Na stronie internetowej Archiwum zamieszczony zostanie również film instruktażowy pt. „Zadbajmy o domowe archiwa”, w którym przedstawione zostaną czynności konserwatorskie związane z ochroną i reperacją rodzinnych pamiątek z odpowiednim komentarzem - instrukcją. Pokaz odbędzie się w również w siedzibie Archiwum Państwowego w Radomiu (sala konferencyjna).

10.10.2020 – 10.11.2020 – Konkurs w trzech krokach „Przyjdź – Przynieś – Dostaniesz”, czyli przyjdź i przynieś do Archiwum historie z rodzinnych archiwów w dowolnej formie (fotografia, opowiadanie, rysunek, prezentacja), a dostaniesz nagrodę. Nagrodą główną będzie zestaw do pracy/nauki zdalnej (tj. słuchawki i kamerka internetowa). Na uczestników będzie również czekać zestaw konserwatora-amatora wraz z filmem instruktażowym na nośniku.

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

14-25.09.2020 – Warsztaty genealogiczno-konserwatorskie w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej zorganizowane we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Kultury z powiatu rzeszowskiego.

30.09.2020 – Warsztaty konserwatorskie w ramach Dni Otwartych w Archiwum.

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach

30.09.2020 – warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” z okazji Dnia Archiwisty –  Podczas warsztatów archiwiści oraz konserwatorzy pokażą jak porządkować, identyfikować, opisywać, zabezpieczać i przechowywać w warunkach domowych rodzinne pamiątki.  Zostaną omówione różne rodzaje dokumentów rodzinnych oraz problemy z ich identyfikacją, opisem i zabezpieczeniem, a także techniki samodzielnego zabezpieczania i właściwego przechowywania. Zaprezentowane zostaną materiały konserwatorskie do samodzielnego zabezpieczania archiwów rodzinnych (papier do obkładania, koperty z papieru bezkwasowego, obwoluty bawełniane, teczki bezkwasowe, gąbki do czyszczenia, bibułka japońska, oddychające obwoluty hybrydowe do fotografii i pocztówek, papier przekładkowy, segregatory na zbiory rodzinne, pudła z wiekiem). Uczestnicy warsztatów otrzymają dyplomy rodzinnego archiwisty oraz teczki z materiałami służącymi do zabezpieczania rodzinnych dokumentów.

Dwie kobiety przy stole z narzędziami do zabezpieczania archiwaliów.
Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czaplach Andrelewiczach, Kudelczynie oraz Repkach przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, sierpień 2020.

 

Archiwum Państwowe w Suwałkach

30.09.2020 – Organizacja warsztatów w ramach Dnia Archiwisty i projektu Archiwum Rodzinne Niepoległej 2.0 w formie zdalnej lub stacjonarnej, w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie

08.10.2020 – Konferencja naukowa „Archiwa rodzinne i kolekcje prywatne w zasobach zachodniopomorskich instytucji kultury i nauki” – Konferencja naukowa poświęcona archiwom rodzinnym i prywatnym znajdującym się w zachodniopomorskich instytucjach kultury i nauki. Uczestniczyć w niej będą archiwiści, bibliotekarze, muzealnicy oraz jeden z darczyńców. Zaplanowano również publikację z referatami.

Program wydarzenia (PDF, 188 KB)

 

Archiwum Państwowe w Toruniu

30.09.2020 godz. 16:30-18:00 – Warsztaty „Zostań rodzinnym archiwistą” – Warsztaty poświęcone będą metodom przechowywania rodzinnych archiwaliów oraz wykonywania prostych działań konserwatorskich. Warsztaty odbędą się w Archiwum Państwowe w Toruniu przy ul. Rapackiego 4 i w Oddziale we Włocławku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 4. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Archiwum Państwowe w Warszawie

30.09.2020 w godz. 17.00 - 19.00 – Archiwalna poradnia online – archiwiści będą udzielać porad za pomocą programu Skype, zarówno w formie wideorozmowy, jak i poprzez czat. Ponadto będzie można się skontaktować telefonicznie.

Archiwum zaprasza również do zapoznania się z udostępnionymi on-line prezentacjami, w których wyjaśnia, czym jest archiwum rodzinne, jakie materiały je tworzą, jak należy je porządkować, opisywać i zabezpieczać przed zniszczeniem. Przedstawiono w nich m.in. typowe źródła do dziejów rodzinnych, m.in. akta stanu cywilnego, ewidencję ludności, akta szkolne, akta wymiaru sprawiedliwości.

W Oddziale w Otwocku odbędą się następujące wydarzenia:

Prezentacja wystawy plenerowej pt. „Krzywe Koło w czasie i przestrzeni”. Wystawa przedstawia ulicę Krzywe Koło w Warszawie w czasie i przestrzeni tj. od czasów stanisławowskich do początku lat 60. XX ze szczególnym zwróceniem uwagi na budynek, w którym mieści się obecnie Archiwum Państwowe w Warszawie. Wystawę będzie można obejrzeć na parkanie siedziby Oddziału w Otwocku przy ul. Górnej 7 w dniach 30 września - 19 października 2020 r.

Konkurs pt. "Każdy może zostać archiwistą". Zadanie będzie polegać na odgadnięciu znanych miejsc na terenie Otwocka, które zostaną zaznaczone na mapie przechowywanej w zasobie oddziału . Konkurs zostanie ogłoszony na serwisie społecznościowym Facebooku Archiwum Państwowego w Warszawie. Odpowiedzi będzie można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pięć pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania, otrzyma gadżety (notes, filiżanka, długopis) z logo Archiwum.

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

30.09.2020 godz. 14:00 – Warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Oddziale w Jeleniej Górze przy ul. płk. Wacława Kazimierskiego 3 – W ramach warsztatów zaplanowano zajęcia praktyczne dla 12 uczestników. Warsztaty poprowadzą doświadczeni konserwatorzy  z Pracowni Konserwatorskiej APWr. Zajęcia będą niepowtarzalną okazją, aby: dowiedzieć się o znaczeniu i sposobach porządkowania archiwaliów w kolekcjach prywatnych, poznać proste metody zabezpieczania i konserwacji dokumentów i zdjęć w warunkach domowych oraz samodzielnie spróbować zabezpieczenia cennych archiwaliów rodzinnych np. dokumentów, listów, pamiętników i fotografii pod czujnym okiem specjalistów. Będzie można również zobaczyć wystawę prezentującą archiwa rodzinne z okresu 1918-1945. Dla archiwistów rodzinnych zostaną przygotowane drobne upominki. Ze względu na sytuację epidemiczną liczba miejsc jest ograniczona oraz obowiązują wcześniejsze zapisy. Kontakt: tel. +48 75 6449940; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Archiwum Państwowe w Zamościu 

30.09.2020 – Warsztaty genealogiczne i regionalne dot. projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Warsztaty odbędą się najprawdopodobniej w formie zdalnej. Możliwa jest również organizacja indywidualnych warsztatów dla pojedynczych osób w siedzibie Archiwum.

12.10.2020 – Wystawa plenerowa wybranych kolekcji rodzinnych w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Hotelu „Zamojski” – Na kilkunastu planszach zostaną przedstawione reprodukcje fotografii i dokumentów przekazanych w ostatnich latach do Archiwum Państwowego w Zamościu.

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze  

29.09.2020, godz. 14:00-17:00 lub 30.09.2020, godz. 11:00-14:00 – Warsztaty z podstaw konserwacji – Warsztaty kierowane do Rodzinnych Archiwistów. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z teorią dotyczącą profilaktyki konserwatorskiej i konserwacji zachowawczej, a przede wszystkim, dowiedzą się w jakich warunkach przechowywać swoje zbiory, co wpływa pozytywnie, a co negatywnie na ich stan oraz co im zagraża w zależności od rodzaju (dokumenty, fotografie, tkaniny). Następnie zaprezentowane zostaną materiały i narzędzia, jakich używa się w profesjonalnej konserwacji oraz czego nie powinno się używać do zabezpieczania zbiorów. Po instruktażu uczestnicy będą mogli sami, pod czujnym okiem konserwatorek, przeprowadzić konserwację eksponatów, które ze sobą przyniosą. Uczestnicy otrzymają zestawy materiałów i narzędzi konserwatorskich oraz teczek, pudeł i obwolut przeznaczonych do przechowywania archiwaliów. Dzięki temu każdy z nich będzie mógł przeprowadzić konserwację reszty swoich zbiorów w domu, zabezpieczyć je i przechowywać w odpowiednich warunkach.

Do wyboru dwa terminy warsztatów:

 • 29 września (wtorek), godz. 14:00-17:00
 • 30 września (środa), godz. 11:00-14:00

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt i rejestrację drogą telefoniczną (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00) lub mailową: Beata Grelewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 68 329-98-01, w. 313.

30.09.2020 – Wystawa "Archiwa Rodzinne w Archiwum Państwowym – Na wystawie zaprezentowany będzie wybór najciekawszych materiałów rodzinnych (spuścizn) przekazanych przez darczyńców do zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zobacz stronę Archiwa Rodzinne Niepodległej

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl