-A
+A

Aktualności

Do instytucji partnerskich Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018) dołączyła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. ERDK ustanowiły Parlament i Rada Unii Europejskiej, aby podkreślić rangę dziedzictwa dla rozwoju Europy.

Celem obchodów jest podejmowanie współpracy na rzecz ochrony, zachowania, rozwoju, ponownego wykorzystania i promocji dziedzictwa Europy. W całej Unii Europejskiej odbędą się z tej okazji liczne wydarzenia i projekty uwidoczniające bogactwo i ukazujące rolę dziedzictwa we wzmacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości. Celem inicjatywy jest także dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, prezentując znaczenie spuścizny w życiu każdego z nas.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rolę krajowego koordynatora powierzono Międzynarodowemu Centrum Kultury (MCK).

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza Dyrektorów archiwów państwowych do włączenia się w oficjalne obchody oraz podejmowanie inicjatyw popularyzujących rolę i znaczenie dziedzictwa dokumentacyjnego Polski. Zasady ubiegania się o patronat ERDK 2018 zostały udostępnione na stronie MCK.

 


Zobacz więcej:

Polska strona poświęcona ERDK 

Ogólnoeuropejska strona poświęcona ERDK

Media społecznościowe: Facebook, Twitter

Działania edukacyjne archiwów państwowych służące m.in. upowszechnianiu wiedzy o nich samych jako instytucjach przechowujących i troszczących się o pamięć narodu, a tym samym będących częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, od lat zajmują ważne miejsce w ich działalności. W ten sposób archiwa przekazują wiedzę zarówno o przeszłości i jej dziedzictwie, jak i praktycznym znaczeniu dokumentów w życiu współczesnego człowieka i obywatela.

Z tego względu, jak również z powodu utrzymującego się dużego zainteresowania tematyką dwóch kolejnych konferencji z cyklu „Educare necesse est….”, uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym zostanie zorganizowana już III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków. Wydarzenie jest wspólnym projektem Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest również okazją, by przedmiotem rozważań niniejszej konferencji uczynić wartości patriotyczne, ich rolę w edukacji publicznej oraz wpływ na kształtowanie postaw społecznych.

W związku z tym proponujemy, aby referaty i dyskusje III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

1.      Patriotyzm — idea i zjawisko od połowy XVIII w. do XXI stulecia (m.in. czym jest miłość ojczyzny, jakie czynniki ją kształtują, jaką rolę pełni w tworzeniu wartości wspólnotowych — państwowych, regionalnych, lokalnych, obywatelskich, stowarzyszeniowych, formuły patriotyzmu, społeczne funkcje patriotyzmu, emocjonalność i racjonalność w postawach patriotycznych, symbolika patriotyczna, demonstracje i reprezentacje patriotyzmu, poszukiwanie uniwersum patriotycznego, patriotyzm a inne uczucia);

2.      Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje);

3.      Rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami oraz warsztaty w archiwach warszawskich.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 7–8 czerwca 2018 r. Pierwszego dnia miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), drugiego dnia siedziba Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Zgłoszenia wraz ze streszczeniem prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. (na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl). Podstawą kwalifikacji referatu będzie streszczenie.Zgłoszenia do udziału w obradach bez referatu przyjmujemy do 20 maja 2018 r.

************

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

I. Zgłoszenie referatu

Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      imię i nazwisko referenta,
2.      informacje o referencie — zainteresowania badawcze, miejsce pracy,
3.      adres email referenta,
4.      telefon kontaktowy,
5.      tytuł zgłaszanego wystąpienia,
6.      abstrakt wystąpienia.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w obradach bez referatu

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać na „Karcie uczestnictwa” do 20 maja 2018 r. na adres poczty elektronicznej: edukacja@warszawa.ap.gov.pl

 

POBIERZ:

Karta uczestnictwa

Logo konferencji

„Archeion”, najstarsze, wydawane w Polsce od 1927 r. czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, ma nową Radę Programową i Redakcję.

Radę Programową „Archeionu” tworzą:
prof. Władysław Stępniak (przewodniczący Rady Redakcyjnej), dr hab. Marlena Jabłońska, prof. Norbert Kasparek, prof. Wojciech Krawczuk, prof. Janusz Łosowski, prof. Iryna Matiash, dr hab. Dariusz Rymar, prof. Krzysztof Skupieński, prof. Janusz Tandecki, prof. Janusz Zbudniewek.

W skład Redakcji czasopisma weszli:
dr Wojciech Woźniak (redaktor naczelny), dr Henryk Niestrój, dr Violetta Urbaniak (redaktor merytoryczny i sekretarz naukowy Redakcji), dr Anna Laszuk, dr Grzegorz Mędykowski, dr Bartosz Nowożycki.

Do 30 listopada br. pozostaje otwarta teka tomu 120 (2019). Autorów zainteresowanych publikowaniem na łamach czasopisma prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą elektroniczną na adres: archeion@archiwa.gov.pl.

 


„ARCHEION”

Czasopismo utworzone w Warszawie w 1926 r. przez Stanisława Ptaszyckiego. Pierwszy tom ukazał się drukiem w 1927 r. Do wybuchu drugiej wojny światowej opublikowano 16 tomów periodyku. Po wojnie, w 1948 r. „Archeion” reaktywowano - ukazał się wówczas łączony tom 17–18. Do roku 1951 był organem Wydziału Archiwów Państwowych, a następnie (do dziś) Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która jest zarazem wydawcą czasopisma.

„Archeion” figuruje w wykazie czasopism naukowych na Liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W publikacji poruszane są zagadnienia z zakresu archiwistyki traktowanej zarówno jako dyscyplina, jak i działalność praktyczna. Każdy z artykułów zawiera streszczenia obcojęzyczne (angielskie, francuskie, rosyjskie).

Periodyk publikowany równolegle w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (online). Numery w wersji online są dostępne w zakładce poświęconej czasopismu.

[AKTUALIZACJA z dn. 9 lutego 2018 r.]

W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie medali dla zasłużonych pracowników archiwów państwowych, uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji odznaczeniami dokonała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP.

 

       

     

Odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Bęcka Krystyna Józefa – Archiwum Państwowe w Kaliszu
Bielawna Barbara – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Bielińska Grażyna – Archiwum Główne Akt Dawnych
Błażejewski Stanisław Marian – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Błocho Mirosława – Archiwum Państwowe w Kielcach
Borucka Anna – Archiwum Państwowe w Zamościu
Buda Jan Władysław – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Dereszyńska-Romaniuk Melania Lucyna – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Domanik Tamara – Archiwum Państwowe w Katowicach
Drakoniewicz Ilona Maria – Archiwum Państwowe w Łodzi
Dymitrzak Barbara Violetta – Archiwum Państwowe w Lublinie
Fryz Beata Maria – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Giza Małgorzata – Archiwum Państwowe w Koszalinie
Gleń Anna Elżbieta – Archiwum Państwowe w Lublinie
Grabarz Tadeusz – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Halczak Agnieszka – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Jarnutowska Agata – Archiwum Główne Akt Dawnych
Krukowska Dorota – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Krupa Maria Zofia – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Kulikowski Edward – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Lipski Jacek Józef – Archiwum Państwowe w Lublinie
Łapiński Krzysztof – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Łukaszczuk Jadwiga – Archiwum Państwowe w Zamościu
Maciejewska Bogumiła – Archiwum Państwowe w Olsztynie
Maciejewski Henryk – Archiwum Państwowe w Olsztynie
Michałowski Krzysztof – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Mielnicka Bogumiła – Archiwum Państwowe w Zamościu
Mokrzycka Barbara Maria – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Niedziałomska Alina – Archiwum Państwowe w Lublinie
Olejniczak Stefan – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Osiecka Małgorzata – Archiwum Główne Akt Dawnych
Petkowicz Anna – Archiwum Państwowe w Lublinie
Pietrzak Urszula Krystyna – Archiwum Państwowe w Radomiu
Płóciennik Magdalena – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Ratajewska Barbara Stanisława – Archiwum Państwowe w Lesznie
Romaniuk Marek Andrzej – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Skrzypczyk Danuta Ewa – Archiwum Państwowe w Katowicach
Smoląg Maria Teresa – Archiwum Państwowe w Zamościu
Suszczyńska Hanna Jadwiga – Archiwum Państwowe w Toruniu
Szelejak Krystyna – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Tyrchan Grażyna – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Wakuluk Lidia – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Wieczorek Irena – Archiwum Państwowe w Katowicach
Wilkoszyńska Sylwia Margota – Archiwum Państwowe w Katowicach
Wrzos Krystyna Wacława – Archiwum Państwowe w Lublinie

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Bembenek Grażyna – Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Drożdź Krystyna – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Grzybek Barbara Maria – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Hudzik Paweł – Archiwum Państwowe w Katowicach
Kamiński Maciej – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Kęska Elżbieta Teresa – Archiwum Państwowe w Toruniu
Klimecki Piotr – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Kołodziej Andrzej Piotr – Archiwum Państwowe w Katowicach
Król Małgorzata – Archiwum Akt Nowych
Leśniewska Jolanta Maria – Archiwum Państwowe w Płocku
Lisowska Joanna – Archiwum Akt Nowych
Łaborewicz Edyta – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Matuszek Piotr Antoni – Archiwum Państwowe w Katowicach
Niestrój Jolanta Katarzyna – Archiwum Państwowe w Opolu
Olbryś Grzegorz – Archiwum Państwowe w Koszalinie
Piasta Aleksy Mirosław – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Pieściuk Bogumiła – Archiwum Akt Nowych
Postek Sławomir Marek – Archiwum Główne Akt Dawnych
Proniewicz Monika – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Rogal Elżbieta – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Sieranc-Guzdek Joanna Daria – Archiwum Państwowe w Katowicach
Snoch Przemysław Sobiesław – Archiwum Państwowe w Katowicach
Urbańska Aleksandra – Archiwum Państwowe w Poznaniu
Wojciechowska Iwona – Archiwum Główne Akt Dawnych
Zaliwska Grażyna – Archiwum Państwowe w Poznaniu

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Bodaszewski Jakub Piotr – Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Foltyn Aleksandra Helena – Archiwum Państwowe w Opolu
Głuszak Monika – Archiwum Państwowe w Koszalinie
Górska-Sieradzka Jolanta Agnieszka – Archiwum Państwowe w Płocku
Pagacz-Bieńkowska Izabela Agnieszka – Archiwum Państwowe w Opolu
Starczewska-Wojnar Aleksandra Maria – Archiwum Państwowe w Opolu

Gratulujemy wszystkim odznaczonym!


Galeria zdjęć z uroczystości

1 lutego br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje prowadzenia ewidencji zasobu archiwalnego wyłącznie w formie cyfrowej. Stosowanie nowych przepisów usprawni procedury pracy w archiwach, a także przełoży się na dostarczenie użytkownikom opisów materiałów archiwalnych w formie bardziej przejrzystej i przyjaznej. Głównym celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie korzystającym szybszego dostępu do ewidencji zasobu archiwów państwowych.

Wraz z wprowadzeniem regulacji, Narodowe Archiwum Cyfrowe wdrożyło opisywane zmiany i wydało nową wersję Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) - narzędzia w formie aplikacji webowej, na którym pracują obecnie wszyscy archiwiści z archiwów państwowych w Polsce.

Pakiet nowych przepisów dla archiwów został przygotowany przez Centralną Komisję Metodyczną, organu opiniodawczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych.

Zobacz więcej:

>> Nowe przepisy i szkolenie wdrażające zmiany dla pracowników archiwów państwowych

>> Centralna Komisja Metodyczna

>> Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

Co przede wszystkim zmieniają nowe przepisy?

1) Ewidencjonowanie i inwentaryzacja zasobu archiwalnego będzie prowadzona wyłącznie w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA  - zniesiono obowiązek drukowania i  przechowywania wersji papierowych środków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych,

2) Uporządkowano klasyfikację materiałów archiwalnych, wprowadzając podstawowy podział na postać tradycyjną i elektroniczną, umożliwiając bardziej racjonalną inwentaryzację także dokumentacji elektronicznej,

3) Uproszczono zalecenia dot. opisu archiwalnego, przystosowując je do oczekiwań użytkowników, m.in. poprzez zniesienie obowiązku stosowania nawiasów kwadratowych dla uzupełnień i dopisków archiwisty (poniżej przykłady):

tytuły teczek wg starych zasad:

- Wydział Kredytow[y] Kred[yt] Weksl[owy]. Kredyt Kupiecki. Nacz[elna] Rada Zrzesz[enia] Kup[ców] Polsk[ich],

- Komisarz Pełnomocny Rządu Narodowego Na Gal[icję] Z[achodnią] i W[schodnią] do wszystkich Wy[działów] Obwodowych G[alicji] Z[achodniej]

tytuły teczki wg nowych zasad:

- Wydział Kredytowy Kredyt Wekslowy. Kredyt Kupiecki. Naczelna Rada Zrzeszenia Kupców Polskich,

- Komisarz Pełnomocny Rządu Narodowego Na Galicję Zachodnią i Wschodnią do wszystkich Wydziałów Obwodowych Galicji Zachodniej

4) Podstawową pomocą archiwalną ma być elektroniczny inwentarz archiwalny, którego tworzenie, a następnie aktualizacja zostaną znacznie usprawnione poprzez zautomatyzowanie wielu czynności zapewnionym dzięki ZoSIA (m.in. oprócz spisu jednostek, aplikacja będzie generować do ściągania elektroniczną wersję wstępu do inwentarza, pobierając dane już wpisane do systemu),

5) Wprowadzono zasady kontroli jakości opisu i metod opracowania poprzez wzmocnienie roli kierowników oraz dyrektora jako osoby zatwierdzającej prawidłowość sporządzenia pomocy archiwalnych (przedtem robiły to w archiwach ciała kolegialne w postaci komisji metodycznych, co nadmiernie wydłużało procedury i rozmywało odpowiedzialność).

 


 

Newsletter NDAP