-A
+A

Aktualności

W ubiegłym tygodniu, 17 listopada 2017 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku gościło delegację archiwistów i architektów litewskich na czele z dr. Ramojusem Kraujelisem - Naczelnym Archiwistą Litwy oraz Daliusem Žižysem - Dyrektorem Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego. W spotkaniu wziął udział Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Ryszard Wojtkowski.