-A
+A

Aktualności

W czwartek 21 października 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zrealizowało cykl warsztatów w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. W zajęciach uczestniczyło ok. 100 osób

Uczniowie siedzą przy stołach ustawionych w prostokąt. Na środku stoi archiwista i wykłada.
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej, fot. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Dzięki współpracy między Archiwum a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ujeździe, od wielu lat organizowane są różne przedsięwzięcia promujące wiedzę o historii regionu i kształtujące świadomość archiwalną lokalnej społeczności. Tym razem okazją do współpracy był projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej. Warsztaty z zakresu organizacji archiwum rodzinnego, w tym gromadzenia, opracowywania i zabezpieczania domowych zbiorów poprowadzili dr Maciej Hubka i Jacek Ziętek – piotrkowscy archiwiści i regionaliści. W pięciu grupach warsztatowych udział wzięło około stu uczestników – uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z Ujazdu i Niewiadowa, a także skupieni wokół GOK pasjonaci historii regionalnej.

Uczniowie siedzą przy stołach ustawionych w prostokąt. Na środku stoi archiwista i wykłada.
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej, fot. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną, podczas której archiwiści pomagali uczestnikom w pracy nad ich własnymi, przyniesionymi z domu pamiątkami. W przyszłości planowane są kolejne serie warsztatów.

Grupa uczniów przy planszach wystawy.
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej. Uczestnicy zwiedzają wystawę „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dziedzictwo – Pamięć – Przyszłość”, fot. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Dopełnieniem całodziennego cyklu spotkań z „archiwistyką rodzinną” była barwna wystawa planszowa „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dziedzictwo – Pamięć – Przyszłość”. Ekspozycja opracowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z katalogiem spotkała się z życzliwym odbiorem miłośników historii.

Wczoraj Archiwum Państwowe w Suwałkach świętowało jubileusz 100-lecia swojej działalności w sieci Archiwów Państwowych. Uroczystość została połączona z oficjalnym otwarciem siedziby po przebudowie. W wydarzeniu wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Publiczność stoi na sali.
100-lecie Archiwum Państwowego w Suwałkach, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Na uroczystość jubileuszową przybyli liczni goście: parlamentarzyści poseł Jarosław Zieliński i senator Marek Komorowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, reprezentowani przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, starostów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, biskup pomocniczy Diecezji Ełckiej ks. Adrian Galbas, , szefowie lokalnych instytucji i stowarzyszeń kultury oraz dyrektorzy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych z całej Polski.

Dyrektor Pietrzyk za mównicą przemawia do siedzącej na sali publiczności.
Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Pawła Pietrzyka, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Uroczystość rozpoczął koncert, wykonany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Po wystąpieniach zaproszonych gości dokonano przecięcia wstęgi, symbolizującego oficjalne otwarcie nowej siedziby Archiwum.

Cztery osoby przecinają wstęgę.
Przecięcie wstęgi.Od lewej: wykonawca inwestycji budowlanej Paweł Rzatkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, dyrektor Tadeusz Radziwonowicz, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Przebudowa zabytkowych kamienic Archiwum, znajdujących się w samym centrum Suwałk trwała dwa lata. Polegała ona na wykorzystaniu będących w dyspozycji Archiwum części budynków oraz połączeniu ich w jedną, funkcjonalną całość. Przeprowadzone prace pozwoliły zabezpieczyć przed degradacją jeden z okazalszych zabytków architektonicznych miasta.

Dyrektor Radziwonowicz za mównicą.
Wystąpienie dyrektora Archiwum Tadeusza Radziwonowicza, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Dzięki przebudowie powierzchnia archiwum zwiększyła się dwukrotnie do 2600 m2. Zapewnione zostały również optymalne warunki do przechowywania, zabezpieczania i udostępniania użytkownikom materiałów archiwalnych. Archiwum będzie mogło wszechstronnie działać i przejmować archiwalia w perspektywie minimum 30 lat.

Prezydent Renkiewicz za mównicą.
Wystąpienie prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Suwalskie Archiwum może teraz pochwalić się nowoczesną pracownią digitalizacji, pracownią konserwacji i profilaktyki, przyjazną użytkownikom czytelnią oraz salą wystawową i edukacyjną. Przeprowadzona modernizacja pozwoli również na rozwój działalności popularyzatorskiej, naukowej i edukacyjnej placówki. Finansowanie inwestycji wartej ok. 14 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zdjęcie zbiorowe.
Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Zdjęcie zbiorowe.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i pracownicy Archiwum Państwowego w Suwałkach, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić odnowiony budynek Archiwum oraz zapoznać się z  przygotowaną przez pracowników instytucji wystawą „Z kroniki Archiwum Państwowego w Suwałkach. 1921 - 2021”. Na 25 planszach ekspozycyjnych ukazano wybrane aspekty i wydarzenia z dziejów suwalskiego Archiwum.

czytelnia akt

Pracownia konserwacji

Pracownia konserwacji

Pracownia konserwacji
Odnowione czytelnia i pracownie w Archiwum, fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Suwałkach.

100-lecie suwalskiego Archiwum to kolejne po jubileuszach Archiwów Państwowych w Częstochowie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Radomiu archiwalne święto. Przed nami w tym roku jeszcze uroczystość w Kaliszu (70-lecie).

W dniach 18-20 października br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przebywał na Litwie w związku z kolejnym posiedzeniem międzyrządowej Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

W spotkaniu zorganizowanym w Kownie uczestniczyła polska delegacja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na czele z wicepremierem Jarosławem Sellinem oraz szefów instytucji pamięci podległych Ministerstwu. Tematyka obrad dotyczyła m.in. obecnego stanu i perspektyw rozwoju współpracy między archiwami państwowymi Polski i Litwy.

Zdjęcie grupowe na zewnątrz przed budynkiem.
Uczestnicy posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

W protokole końcowym ze spotkania znalazły się zapisy podsumowujące dotychczasowy stan wzajemnych relacji oraz wskazujące na potrzebę kontynuacji  działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa archiwalnego poprzez: wymianę kopii dokumentów interesujących obie strony (w formie mikrofilmów lub skanów), wymianę kadr oraz doświadczeń dotyczących metodyki zabezpieczania zasobów archiwalnych i ich konserwacji. Obie strony podkreśliły znaczenie współpracy w zakresie popularyzacji dziedzictwa archiwalnego, m.in. w ramach programu UNESCO „Pamięć świata” oraz potrzebę organizowania wystaw dokumentów archiwalnych, konferencji i seminariów, upowszechniających wiedzę o źródłach historycznych oraz ważnych wydarzeniach w dziejach obu narodów.

Wizyta Naczelnego Dyrektora w Wilnie była też okazją do spotkania z szefową archiwów litewskich Kristiną Ramoniene. W trakcie spotkania w siedzibie Naczelnego Archiwisty Litwy przeprowadzono dodatkowe rozmowy na temat kierunków współdziałania archiwów obu państw oraz dokonano wymiany kopii cyfrowych i mikrofilmowych, zgodnie z postanowieniami Umowy o współpracy z 2012 r. Strona polska przekazała kolejną partię kopii z Warszawskiego Archiwum Radziwiłłów z zasobu AGAD oraz otrzymała od partnerów litewskich mikrofilmy z zespołu Urząd Komisarza Rządu na miasto Wilno, które trafią do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Dyrektor Ramoniene i dyrektor Pietrzyk siedzą przy stoliku i podpisują dokumenty przekazania.
Naczelny Archiwista Litwy Kristina Ramoniene i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Delegacja polska miała też okazję zwiedzić otwartą w dniu 19 października br. w siedzibie Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie wystawę pt. „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”. Ekspozycja powstała we współpracy ze stroną polską i dzięki wsparciu udzielonemu przez Archiwa Państwowe. Jej główną atrakcją są unikalne dokumenty z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w tym faksymile Konstytucji 3 Maja oraz oryginały uchwał Sejmu Czteroletniego, wypożyczone partnerom z Litwy.

Dyrektor Ramoniene i dyrektor Pietrzyk przy gablocie z Konstytucją 3 maja.
Zwiedzanie wystawy „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”. W gablocie Konstytucja 3 Maja uhonorowana Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, wypożyczona ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Dwie publikacje przygotowane przez jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu zostały wyróżnione w 6. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwo o górach” - Kraków 2021

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych publikacji poświęconych górom w kilku kategoriach: książka, mapa, album, czasopismo. Jego organizatorami są: Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie. W 6. edycji konkursu wzięło udział 45 wydawców z ośmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja, Ukraina i Wielka Brytania), którzy zgłosili 116 wydawnictw.

Wręczanie nagród odbyło się podczas trwania 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, w sobotę 16 października 2021 r. Wyróżnienie dwóch publikacji archiwalnych w międzynarodowym konkursie stanowi wyraz uznania dla ich twórców, którzy opracowali je w ramach jubileuszu 75-lecia swojej instytucji.

Wyróżnione publikacje to:

  • „Na straży regionalnej pamięci. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze – w 75-lecie działalności polskich archiwów w mieście”, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, ss. 169 + 1 nlb.

Okładka

Wydawnictwo okolicznościowe zostało przygotowane przez pracowników Oddziału w Jeleniej Górze z okazji 75-lecia polskiej obecności archiwalnej w mieście. Zawiera 10 tekstów ukazujących: dzieje miejscowego archiwum, losy jeleniogórskich archiwaliów, sylwetki polskich kierowników Oddziału, wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych po 1945 r., dzieje i zasób byłej ekspozytury w Lubaniu, wykaz posiadanych zespołów, zagadnienia konserwatorskie oraz bibliografię placówki. Książka zilustrowana jest rysunkami satyrycznymi o tematyce archiwalnej autorstwa Stanisława Firszta.

  • „Region karkonoski w 1945 r. a archiwalia pogranicza polsko-czeskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej 27.11.2020 roku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze”, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, ss. 136.

Okładka

Książka jest efektem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 27 listopada 2020 r. pod hasłem „Region karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego”. Zawiera teksty ośmiu referatów (z ilustracjami), przygotowanych przez badaczy z Polski i Czech. Publikacja ma być pierwszym tomem nowej serii wydawniczej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, poświęconej materiałom z konferencji naukowych, pt. „Colloquia Historico-Archivistica Silesiae”.

Publikacje można nabyć w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Prosimy o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jutro w Siedlcach odbędzie się regionalna konferencja naukowa pt. „Historia regionu siedleckiego. Dorobek historiograficzny środowisk lokalnych”. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu

Konferencja otwiera cykl naukowych spotkań przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych, które zajmują się zgłębianiem przeszłości regionu siedleckiego. Tematem pierwszej odsłony cyklu jest dotychczasowy dorobek w tym zakresie. Ma on stanowić punkt wyjścia, analizę tego, co już zostało zrobione, oraz podstawę dyskusji o współczesnych blaskach i cieniach badań regionalnych, potrzebach badaczy i kierunkach kolejnych działań. W konferencji wezmą udział przedstawiciele archiwów, muzeów, bibliotek, uczelni i szkół z regionu.

Program konferencji (pdf, 142KB) 

Organizatorami konferencji są Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Baner z tytułem konferenji

Wydarzenie: Konferencja „Historia regionu siedleckiego. Dorobek historiograficzny środowisk lokalnych”

Data: 21 października 2021 r.

Miejsce: Wydział Nauk Humanistycznych UPH, ul. Żytnia 39, sala 1.6

Wstęp wolny.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl