-A
+A

Aktualności

Na Politechnice Wrocławskiej rozpoczyna się dwudniowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu zbiorów przechowywanych w instytucjach nauki i kultury

W wydarzeniu bierze udział p.o. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski, który poruszy zagadnienie współczesnych problemów w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych oraz zaprezentuje inwestycje budowlane i rozwiązania architektoniczne wprowadzone w archiwach państwowych.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. kwestie bezpieczeństwa i ochrony zbiorów dotkniętych zdarzeniami losowymi, zabezpieczania zbiorów na wypadek powodzi i pożaru, czy zagrożeń terrorystycznych w budynkach instytucji nauki i kultury. W programie znalazły się również wystąpienia prezentujące przykłady architektury rozproszonej prezentacji, zagadnienia związane z cyfryzacją materiałów oraz problematyką ochrony zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

Program konferencji (plik do pobrania)

Konferencja organizowana jest przez Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu.

 

Z okazji 100. rocznicy uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych Archiwum Państwowe w Kaliszu organizuje konferencję poświęconą kobietom w niepodległej Rzeczypospolitej