-A
+A

Aktualności

Trwa dwudniowe VI Forum Edukatorów Archiwalnych w Koszalinie pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka. Spotkanie otworzyła wczoraj p. Joanna Chojecka - Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Tegoroczna konferencja Forum Edukatorów Archiwalnych odbywa się pod hasłem „Wydawnictwa i materiały edukacyjne archiwów państwowych”. W programie wydarzenia znalazły się takie kwestie jak: potencjał edukacyjny zasobów archiwalnych, przegląd i systematyzacja publikacji archiwów w edukacji archiwalnej oraz wykorzystanie wydawnictw archiwalnych na lekcjach historii, komiks jako medium komunikacyjno-artystyczne w pracy archiwalnej z dziećmi i młodzieżą oraz jako nowa forma popularyzacji wiedzy o archiwach. Poruszone zostaną również aspekty wydawnictw edukacyjnych za granicą - we Francji i krajach anglojęzycznych.

Forum Edukatorów Archiwalnych to grupa zrzeszająca archiwistów, historyków, muzealników, bibliotekarzy, polonistów oraz reprezentantów innych zawodów, którzy na co dzień realizują misję nauczania historii w oparciu o źródła – dokumenty, artefakty, muzealia i inne. Konferencje Forum Edukatorów Archiwalnych odbywają się każdego roku w innym mieście, a uczestniczy w nich kadra naukowa z całej Polski.

Organizatorami wydarzenia są Forum Edukatorów Archiwalnych, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Koszalin.

 

Od dziś na rynku Manufaktury w Łodzi podziwiać można wystawę najciekawszych, najatrakcyjniejszych i najcenniejszych materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi


Elewacja pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, 1995 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Łodzi, sygn. 161.

Wystawa składa się z 20 plansz, na których można zobaczyć ponad 70 materiałów z zasobu łódzkiego Archiwum. Zostały one pogrupowane tematycznie w 12 kategoriach: archiwalny skarbiec, akta fabryczne, archiwa rodzinno-majątkowe, akta stanu cywilnego i ewidencja ludności, akta dotyczące getta łódzkiego, dokumentacja techniczna, ikonografia, kartografia, akta instytucji kultury, akta partii i organizacji politycznych, akta cechowe, akta wymiaru sprawiedliwości.