-A
+A

Aktualności

Członkowie Międzynarodowej Rady Archiwów (MRA) wybrali władze w nadchodzącej kadencji 2018-2022. Przewodniczącym ponownie został David Fricker, a jego Zastępcą do spraw programowych - Normand Charbonneau

David Fricker jest Dyrektorem Generalnym Archiwów Narodowych Australii. Funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Archiwów pełnił już w mijającej kadencji 2014-2018. W tegorocznym głosowaniu otrzymał 75% głosów, co zapewniło mu reelekcję na to stanowisko. Wybrany na Zastępcę do spraw programowych Normand Charbonneau sprawuje urząd Dyrektora wykonawczego w Bibliotece i Archiwum Kanady. Od kwietnia 2016 roku jest również wiceprezydentem programowym MRA. Wiceprezydent do spraw finansów Henri Zuber został wybrany poprzez aklamację. Swoją funkcję pełni od 2015 roku.

Kandydaci, ubiegając się o stanowiska, zapowiedzieli kontynuację dotychczasowego kierunku działań. Normand Charbonneau przedstawił również priorytety na najbliższe 4 lata działalności Komisji Programowej (PCOM), wśród których znajdują się m.in.: realizacja programu szkoleniowego, konsolidacja grup eksperckich, uproszczenie procesów decyzyjnych i ścisła współpraca z lokalnymi oddziałami w celu świadczenia usług dopasowanych do różnych kontekstów geograficznych.

Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA – International Counsil on Archives) to organizacja pozarządowa, która zrzesza ponad 1900 instytucji ze 199 krajów. Działalność Rady poświęcona jest efektywnemu zarządzaniu dokumentacją oraz zachowaniu, roztaczaniu opieki i upowszechnianiu dostępu do światowego dziedzictwa gromadzonego w archiwach. Rada wspiera rozwój archiwów oraz szerzy świadomość na temat ich działalności i zasobów.

Od ponad 70 lat MRA jednoczy instytucje archiwalne i specjalistów na całym świecie. Organizacja propaguje standardy najlepszych praktyk w zarządzaniu archiwami i ochronie dziedzictwa dokumentacyjnego. Zachęca również do dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń ponad granicami państw.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych jest członkiem MRA od 1954 r.

 

Na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu w ten weekend odbywa się V Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna. W wydarzeniu uczestniczył będzie Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Henryk Niestrój

Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna odbywa się od 2014 roku. Wydarzenie daje możliwość spotkania się środowisk genealogów, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Służy wymianie cennej wiedzy i doświadczeń oraz sprzyja pogłębieniu współpracy.

W tegorocznym programie zaplanowano wystąpienia na temat źródeł i wyników badań z zakresu genealogii i archiwistyki oraz nowych perspektyw badawczych. Przewidziane są również warsztaty dotyczące m.in. zabezpieczania domowego archiwum, korzystania z serwisu szukajwarchiwach.pl oraz ochrony danych osobowych w genealogii.

Konferencja objęta została patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy, Archiwum Państwowe w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Konferencji towarzyszą wystawy, targi, rekonstrukcje historyczne oraz zwiedzanie zamku i okolicy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora (link).

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych rozpoczęła się dzisiaj konferencja „Archiwa Niepodległej. Źródła do badań odzyskiwania przez Polskę niepodległości w archiwach państwowych”.

Spotkanie otworzył Dyrektor Maciej Gajewski. W wydarzeniu biorą udział Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – dr Henryk Niestrój i Ryszard Wojtkowski oraz Dyrektor Departamentu Archiwistyki Maciej Zdunek.

Idea konferencji to inicjatywa oddolna pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i poszczególnych archiwów państwowych. Gośćmi wydarzenia są archiwiści z różnych miast Polski.

Przedstawiciele archiwów państwowych opowiadają o lokalnych źródłach do badań odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz kwestiach digitalizacji materiałów archiwalnych i popularyzacji działalności archiwalnej. W programie konferencji przewidziano prelekcje przedstawicieli Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Archiwum Państwowego w Lesznie, Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Suwałkach, Archiwum Państwowego w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Łodzi.

Konferencja potrwa dwa dni - 20-21 września 2018 roku.

 

 

Archiwum Państwowe w Olsztynie uroczyście obchodzi 70-lecie istnienia placówki. W poświęconej jubileuszowi konferencji udział wziął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak.