-A
+A

Aktualności

2 maja, o godz. 15.00 w Parku Czechowickim przy ul. Spisaka w Ursusie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Ursus na mapach i planach”. Prezentowane na wystawie historyczne i współczesne dzieła sztuki kartograficznej ukazują urbanistyczny rozwój terenów obecnej dzielnicy Ursus, pozwalają zaobserwować, jak miasto zmieniało się i „przybliżało” do stolicy, aby w 1977 r. stać się jej częścią. Ekspozycja została przygotowana przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy m.in. we współpracy z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy.

Więcej na stronie: www.warszawa.ap.gov.pl/aktualne.html

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl