-A
+A

Aktualności

5 maja w Archiwum Państwowym w Siedlcach Łukasz Węda ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprezentował "Zapomniane archiwalia tatarskie”. Prelekcja połączona z prezentacją dokumentów odbyła się w cyklu „Odczyt archiwalny. Współczesne problemy archiwistyki”.

Cykl comiesięcznych spotkań jest inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów Akademii Podlaskiej, w którą włączyło się siedleckie Archiwum Państwowe. Prelegent, który zawodowo pracuje jako archiwista zakładowy w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, przedstawił m. in. problemy dotyczące poszukiwań dokumentów Tatarów, którzy niegdyś zamieszkiwali nadbużańskie wsie w okolicach Terespola, a obecnie rozproszeni są w całym kraju. 

   

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl