-A
+A

Aktualności

W dniu 6 maja 2010r. odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Polską Agencję Prasową i Rosyjską Agencję Informacyjną „Novosti” na temat „Dokumenty archiwalne w sprawie Katynia. Rezonans w Rosji i w Polsce”. W konferencji uczestniczył prof. Władysław Stępniak, doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, obok reprezentujących także stronę polską prof. Wojciecha Materskiego (PAN) i dr. Andrzeja Kunerta (Rada Ochrony Pamięci Miejsc Walk i Męczeństwa). Stronę rosyjską reprezentowali: Oleg Naumow (dyr. Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Socjalno – Politycznej), prof. Gienadij Matwiejew (Uniwersytet Moskiewski) oraz Lew Gudkow (dyr. Centrum Analitycznego Jurija Lewady). 

Jednym z dominujących wątków rozmowy były braki w dostępnej stronie polskiej dokumentacji zbrodni katyńskiej, a w szczególności problem tzw. listy białoruskiej. Niezwykle interesująca była prezentacja dyr. Centrum Analitycznego Jurija Lewady przedstawiająca znaczący wzrost znajomości w Rosji problematyki katyńskiej po dniu 10 kwietnia 2010 r. Przyczynia się do tego udostępnienie na stronie internetowej Agencji ds. Archiwów Federacji Rosyjskiej podstawowej dokumentacji, w tym decyzji Biura Politycznego WKP(b) z dnia 5 marca 1940 r. Zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego posiada obecnie wiedzę na temat sowieckiej odpowiedzialności za zamordowanie w 1940 roku 21 857 obywateli polskich.

Kolejnym wątkiem dyskusji był podniesiony przez prof. Matwiejewa problem losu w Polsce sowieckich jeńców wojennych wojny 1919–1920 roku. Rosyjski uczony stwierdził m. in., że strona polska nie udostępnia w pełni akt dotyczących tej problematyki. Nie przyjmuje on do wiadomości faktu, że nie zachowały się materiały Centralnego Biura ds. Jeńców oraz Centralnego Biura Pochówków Wojskowych dając do zrozumienia, że ze zbiorów polskich usunięto wiele materiałów, których znajomość mogłaby pozwolić stronie rosyjskiej wykazać słuszność jej stanowiska w odniesieniu do problemu liczby zmarłych w Polsce czerwonoarmistów. Przebieg konferencji wykazał, ze strona rosyjska nie rezygnuje z tezy tzw. anty–Katynia. Spotkało się to z wnikliwą oceną polskich uczestników konferencji, którzy przypomnieli m.in. o nieskierowaniu do rozpowszechniania w Rosji opracowanych wspólnie zbiorów dokumentów na ten temat.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl