-A
+A

Aktualności

Apel wystosowany został przez Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości oraz Stowarszyszenie Archiwistów Kościelnych w związku z Międzynarodowym Dniem Archiwów przypadającym 9 czerwca 2010r. Apel jest skierowany przede wszystkim do licznego środowiska archiwistów w Polsce, bez względu na charakter archiwów, pojemność zasobu, czy region kraju, ale także obejmuje inne pokrewne placówki naukowo-dydaktyczne, jak uczelnie, stowarzyszenia, biblioteki, instytucje kultury i sztuki, które często ściśle współpracują i wspierają działalność archiwów.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl