-A
+A

Aktualności

Od  21 maja  br. w AP w Katowicach można oglądać wystawę pt. „Ostrawa-Katowice. Od podobieństw do partnerstwa", przygotowaną wspólnie z Urzędem Miasta Katowice. Temat wystawy nawiązuje do umowy z 1996 roku o stosunkach partnerskich między Katowicami i Ostrawą. Na wystawie ukazane są analogiczne w obu miastach zdarzenia (a nawet nazwy),  które - choć znane z dokumentów archiwalnych - nie były tak wielkiej rangi, by znaleźć oddźwięk w szkolnych podręcznikach. Np. w 1924 roku powstały miasta zwane wielkimi: Wielka Ostrawa i Wielkie Katowice. W 1907 r. zarówno w Katowicach i w Ostrawie otwarto teatry. W XIX wieku prawie w tym samym czasie i do Katowic (1846 r.) i do Ostrawy dotarła kolej żelazna. W Ostrawie i w Katowicach otwarto Kino o tej samej nazwie - "Kosmos". W obu miastach jest ulica Sokolska.    
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl