-A
+A

Aktualności

Dzięki współpracy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i Narodowego Archiwum Cyfrowego na stronie portalu „Szukaj w archiwach” udostępniono blisko 240 tys. elektronicznych kopii stron akt stanu cywilnego pochodzących z dziesięciu warszawskich parafii rzymskokatolickich.

Do trzech parafii, których akta zostały udostępnione w marcu: ♦ Świętej Barbary (nr zespołu 1214): http://szukajwarchiwach.pl/72/1214/0/-/ ♦ Świętego Michała (nr zespołu 2111):  http://szukajwarchiwach.pl/72/2111/0/-/ ♦ Przemienienia Pańskiego (nr zespołu 1216): http://szukajwarchiwach.pl/72/1216/0/-/ dołączyły: ♦ Świętego Krzyża (nr zespołu 158): http://szukajwarchiwach.pl/72/158/0/-/ ♦ Świętego Andrzeja (nr zespołu 159):  http://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/ ♦ Nawiedzenia NMP (nr zespołu 160): http://szukajwarchiwach.pl/72/160/0/-/ ♦ Świętego Jana (nr zespołu 161): http://szukajwarchiwach.pl/72/161/0/-/ ♦ Świętej Trójcy (nr zespołu 1215):  http://szukajwarchiwach.pl/72/1215/0/-/ ♦ Narodzenia NMP (nr zespołu 1217): http://szukajwarchiwach.pl/72/1217/0/-/ ♦ Wszystkich Świętych (nr zespołu 1219):  http://szukajwarchiwach.pl/72/1219/0/-/

Celem podjętych prac jest usprawnienie prowadzenia badań genealogicznych. Życzymy owocnych poszukiwań!      

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl