-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konferencja „Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego”

Aktualności

22-23.09.2010 w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego” Ankieta dla uczestników konferencji (plik do pobrania) Program konferencji (plik do pobrania) 

22.09.2010 r.

10.00 – rozpoczęcie konferencji
10.15 – 10.40 – prof. dr hab. Władysław Stępniak (UMK) „Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego (aspekty prawne)"
10.40 – 11.05  – mgr Włodzimierz Janowski (AAN) „Akta instytucji życia publicznego w zasobie archiwów państwowych”
11.05 – 11.30 – mgr Teresa Kantor (NDAP) „Współpraca NDAP i archiwów Panstwowych z instytucjami życia publicznego”
11.30 – 11.55 - dr Tadeusz Krawczak (AAN) „AAN wobec instytucji życia publicznego. Doświadczenia i osiągnięcia”
11.55 – 12.20 - mgr Mariusz Olczak (AAN) „Zbiory Polskiego Państwa Podziemnego na przykładzie AAN”
12.20 - 12.45 – przerwa na kawę

Wystąpienia przedstawicieli instytucji życia publicznego – cz. I
12.45- 13.05 – Polskie Stronnictwo Ludowe
13.05- 13.20 – Platforma Obywatelska
13.20- 13.40 – Prawo i Sprawiedliwość
13.40- 14.00 – Sojusz Lewicy Demokratycznej
14.00- 14.30 – dyskusja
14.30- 16.00 – przerwa obiadowa

Wystąpienia przedstawicieli instytucji życia publicznego – cz. II
16.00- 16.20 – Polski Czerwony Krzyż
16.20- 16.40 – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
16.40- 17.00 – Ośrodek ‘Karta”
17.00- 17.20 – NSZZ „Solidarność”
17.20- 17.40 – Związek Nauczycielstwa Polskiego
17.40- 18.00 – OPZZ
18.00- 18.20 – Fundacja gen. Elżbiety Zawadzkiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
18.20- 19.00 – dyskusja
19.00 - zamknięcie pierwszego dnia obrad
19.05 - cocktail

23.09.2010 r.
9.00 – 11.00 – zwiedzanie AAN (wybrane fragmenty zasobu, pracownia naukowa, pracownia konserwacji archiwaliów.
11.00 – 11.30 – przerwa na kawę Praktyczne aspekty postępowania z dokumentacją w instytucjach życia publicznego
11.30- 11.55 – Kancelaria instytucji życia publicznego
11.55 - 12.20 – mgr Ewa Suchmiel (Oddział Warszawski SAP) "Wartościowanie dokumentacji instytucji życia publicznego"
12.20 - 12.45 – prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska (UMK) "Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych"
12.45 - 13.10 – mgr Magda Wiercińska (AAN) "Przechowywanie dokumentacji instytucji życia publicznego"
13.10 - 13.30 – przerwa na kawę
13.30 - 14.30 - dyskusja
14.30 – podsumowanie obrad
14.40 – sprawy organizacyjne

Organizatorzy: Oddział Warszawski SAP Zakład Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK Archiwum Akt Nowych  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl