Aktualności

"Jan Glinka - pierwszy historyk Białegostoku". Wystawa w białostockim AP

14 CZERWCA 2010
DrukujDrukuj - wersja mobilna
W ramach XV Dni Miasta Białegostoku Archiwum Państwowe w Białymstoku przygotowało wystawę pt. "Jan Glinka – pierwszy historyk Białegostoku". W 120. rocznicę urodzin J. Glinki Archiwum pragnie przybliżyć postać tego wielkiego uczonego i zaprezentować część jego dorobku. Wernisaż wystawy odbędzie się 18 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 Jan Glinka (1890 - 1963) był jednym z najwybitniejszych badaczy dziejów miasta i regionu białostockiego. W ciągu ponad trzydziestoletniej pracy badawczej pozostawił po sobie ponad 500 tek z różnorodnym materiałem źródłowym, pośród którego można odnaleźć, m.in. odpisy z dokumentów zniszczonych podczas ostatniej wojny, unikalne zdjęcia, materiały ikonograficzne oraz relacje ustne. Gromadzona przez lata dokumentacja miała mu posłużyć do napisania wielkiej monografii Białegostoku i do dzisiaj jest szeroko wykorzystywana w badaniach naukowych. Wystawa odbędzie się przy współudziale i pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4