-A
+A

Aktualności

Archiwum Państwowe w Lesznie we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie wydało publikację pt. "Wojna polsko - bolszewicka 1919/20 - działania 55 i 60 Pułku piechoty oraz 17 Pułku Ułanów". Wydana z okazji 90. rocznicy bitwy warszawskiej książka towarzyszy okolicznościowej wystawie i prezentuje szereg ciekawych dokumentów ukazujących rolę wspomnianych jednostek wojskowych w przebiegu jednej z najważniejszych operacji militarnych w historii. Opracowanie zawiera opis tła historycznego, prezentuje materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Lesznie oraz Muzeum Okręgowego w Lesznie.  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl