Aktualności

"Wojna polsko - bolszewicka 1919/20"

18 CZERWCA 2010
DrukujDrukuj - wersja mobilna
Archiwum Państwowe w Lesznie we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie wydało publikację pt. "Wojna polsko - bolszewicka 1919/20 - działania 55 i 60 Pułku piechoty oraz 17 Pułku Ułanów". Wydana z okazji 90. rocznicy bitwy warszawskiej książka towarzyszy okolicznościowej wystawie i prezentuje szereg ciekawych dokumentów ukazujących rolę wspomnianych jednostek wojskowych w przebiegu jednej z najważniejszych operacji militarnych w historii. Opracowanie zawiera opis tła historycznego, prezentuje materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Lesznie oraz Muzeum Okręgowego w Lesznie.