-A
+A

Aktualności

22 VI 2010 r o godz.20.00 w Berlinie nastąpi otwarcie wystawy zatytułowanej „Bilder Jüdischer Photographen aus dem Getto Litzmannstadt 1940 - 1944 Das Gesicht des Gettos” zorganizowanej wspólnie przez Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Stiftung Topographie des Terrors. Przedstawione na niej zostaną fotografie wykonane w łódzkim getcie, znajdujące się w zespole Przełożony Starszeństwa w Getcie Łódzkim 1940 – 1944. Podczas uroczystości otwarcia ekspozycji głos zabiorą: dyrektor zarządzający Fundacji Topografia Terroru prof. dr Andreas Nachama, Carola Bluhm z Senatu Berlina (senator ds. integracji, pracy i spraw socjalnych), Wojciech Pomianowski - Radca-Minister Zastępca Kierownika Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w RFN, Lala Süsskind, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Berlinie, Piotr Zawilski - dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi. Następnie odbędzie się odczyt dr. Ingo Loose, historyka z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, dotyczący fotografii z getta jako źródła historycznego. Prezentacji wystawy dokonają jej kuratorzy - dr Ingo Loose i dr Thomas Lutz. Otwarciu Ekspozycji towarzyszyć będzie występ kwartetu wiolonczelowego Berliner Cellharmoniker.  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl