-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy” - ukazała się najnowsza publikacja NDAP

Aktualności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy opublikowały wydawnictwo pt. "Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy” (ISBN 987-83-89115-88-1, ss. 242). 

Przygotowana pod redakcją prof. Władysława Stępniaka publikacja zawiera teksty formalne umów międzyrządowych i porozumień oraz protokoły i notatki z posiedzeń Międzyrządowej Komisji Polsko – Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i przemieszczonych podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera także wyniki rejestracji archiwaliów polskich w zbiorach ukraińskich oraz teksty wystąpień wygłoszonych na polsko – ukraińskim seminarium naukowym poświęconym problematyce wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Autorami zawartych w książce tekstów są: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa i Władysław Stępniak.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl