-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych

Aktualności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych opublikowała "Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych za lata 2008-2009" (ISBN 978-83-62421-03-9, ss. 158).

Opracowany przez zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Barbarę Berską dokument - w odróżnieniu od sprawozdań urzędowych - jest przeznaczony, przede wszystkim, dla odbiorcy nie mającego na codzień styczności z archiwistyką. Archiwa państwowe dokonują obecnie pogłębionej refleksji nad właściwą im misją i opracowują strategię działania na najbliższe lata. Raport jest elementem tych przedsięwzięć. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie jak pisać o archiwach, świadczących specjalistyczne usługi na rzecz państwa i społeczeństwa. Pierwsza tego rodzaju publikacja obejmuje lata 2008-2009.  Zamiarem jest systematyczne, coroczne, publikowanie takiego opracowania.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl