Aktualności

Łódzkie Archiwum Państwowe zaprasza na wsytawę poświęconą Bitwie Warszawskiej

20 LIPCA 2010
DrukujDrukuj - wersja mobilna

W dziewięćdziesiątą rocznicę Bitwy Warszawskiej Archiwum Państwowe w Łodzi we współpracy z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzonse i Urzędem Miasta Łodzi przygotowało plenerową wystawę pt. "18. decydująca bitwa w dziejach świata. Wojna polsko – bolszewicka w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi".  Ekspozycja prezentowana będzie w dniach 20 VII - 31 VIII 2010 r. na 20 citylightach w centrum Łodzi wzdłuż części al. J. Piłsudskiego. Od dnia 20 VII 2010 na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Łodzi można zapoznać się z multimedialną wystawą poświęconą upamiętnieniu dziewięćdziesiątej rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Wystawa prezentuje pochodzące ze zbiorów łódzkiego Archiwum plakaty propagandowe, afisze i ulotki z okresu wojny, które nie były dotąd pokazywane szerszej publiczności. Stanowią one wymowne i sugestywne świadectwo ówczesnej sytuacji Odrodzonego Państwa Polskiego. Pogrupowane tematycznie oddają dramatyzm i grozę tamtych wydarzeń. Obrazują tworzenie Wojska Polskiego, zagrożenie bolszewickie, zaciąg do Armii Ochotniczej, pomoc społeczną dla żołnierzy i inwalidów wojennych. Uzupełnia je tekst historyczny oraz zdjęcia symbolicznych miejsc w Łodzi związanych z upamiętnieniem wojny polsko – bolszewickiej. Autorem scenariusza i tekstu wystawy  oraz twórcą wystawy multimedialnej jest Tomasz Walkiewicz (APŁ). Graficznie wystawę opracował  Mieczysław Potocki (APŁ).