Aktualności

Nowości wydawnicze: „Rocznik Łódzki”, t. 58

06 MARCA 2012
DrukujDrukuj - wersja mobilna
Ukazał się 58 tom „Rocznika Łódzkiego”, którego wydawcami są Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi oraz Archiwum Państwowe w Łodzi. Wydawnictwo poświęcone jest dziejom Łodzi i ziem województwa łódzkiego. Bieżące wydanie „Rocznika” dedykowane jest prof. Stanisławowi Marianowi Zajączkowskiemu, nestorowi łódzkich historyków. Tom zawiera m.in. artykuł Anny Kaniewskiej, pracownika Archiwum łódzkiego, pt. „Użytkownicy zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi w latach 1996-2006”. Autorka dokonuje w nim analizy oraz charakterystyki osób odwiedzających pracownie naukowe i korzystających z zasobu łódzkiego Archiwum.