-A
+A

Aktualności

W dniu 15 lutego br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Władysław Stępniak podpisał nowe porozumienie o współpracy między polskimi archiwami państwowymi a międzynarodową grupą genealogów skupioną w organizacji Jewish Records Indexing – Poland z siedzibą w Montrealu. Wydarzenie to zostało poprzedzone podpisaniem wymienionego porozumienia przez szefa JRI-Poland, Stanleya Diamonda, w Konsulacie Polskim w Montrealu. 

Podpisane porozumienie otwiera kolejny etap w prowadzonej od 1997 r. współpracy między obu partnerami. Jego głównym celem będzie kontynuacja prac nad indeksowaniem żydowskich ksiąg metrykalnych na podstawie pozyskiwanych z archiwów państwowych kopii cyfrowych indeksów. Rezultaty wspólnych wysiłków będą udostępniane powszechnie i bezpłatnie w sieci internetowej w postaci bazy danych, która ma stanowić pomoc w szybkim i łatwym dotarciu do informacji interesujących zarówno historyków i specjalistów z innych dziedzin nauki, jak też badaczy genealogów.  Jak pokazały doświadczenia poprzednich lat, stworzenie dostępnego dla wszystkich narzędzia informacyjnego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rzesz użytkowników, zainteresowanych zasobami polskich archiwów. Realizowany projekt ułatwi zarówno badania naukowe nad wielowiekową polsko-żydowską przeszłością, jak też będzie stanowił pomoc w odnalezieniu i poznaniu rodzinnych korzeni wielu osób narodowości żydowskiej, wywodzących się z ziem polskich.

Patrz też: http://www.jewishgen.org/jri-pl/announcements.htm#psa-agreement 

         

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl