-A
+A

Aktualności

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 29 stycznia odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Stowarzyszeniem RKW – Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, reprezentowanym przez prezesa Jerzego Targalskiego. Strony ustaliły formy i zakres działań pozwalających na przeprowadzenie badań dotyczących procedur i wyników wyborów parlamentarnych z 2015 r. 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl