-A
+A

Aktualności

Do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie trafiło prawie pół kilometra bieżącego materiałów archiwalnych Polskich Kolei Państwowych. Najwcześniejsze dokumenty pochodzą z lat siedemdziesiątych XIX wieku, najpóźniejsze z 2007 roku. To największy w skali archiwów państwowych zbiór dokumentacji dotyczącej rozwoju kolejnictwa na ziemiach polskich. Z tej okazji krakowskie archiwum przygotowało internetową prezentację pt. "Starych kolei czar..."

W przejętej dokumentacji można znaleźć m.in.:

•    akta osobowe kolejarzy od czasów galicyjskich po 1945 r.,

•    dokumentację techniczną infrastruktury kolejowej;

•    dokumentację dotyczącą inwestycji kolejowych;

•    dokumentację wywłaszczeniową Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie;

•    zarządzenia, wytyczne i dokumentację finansową PDOKP;

•    dokumentację dot. kolejowych projektów racjonalizatorskich;

•    zbiór filmów instruktażowych oraz relacji z uroczystości na kolejach;

•    zbiór fotografii kolejowych z lat 70-tych i 80-tych XX wieku;

•    projekty plastyczne kolorystyki i wystroju plastycznego dworców;

•    kartony do witraży;

•    dokumentację po Przedsiębiorstwie Państwowym Restauracje Dworcowe WARS;

•    dokumentację Polskich Kolei Linowych.

Obecnie trwają prace zabezpieczające i inwentaryzacyjne, tak by wkrótce dokumentacja mogła zostać udostępniona.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl