-A
+A

Aktualności

30 czerwca 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2010-2012. Rada zatwierdziła protokół z posiedzenia inauguracyjnego, które miało miejsce 27 stycznia 2010 r. i przyjęła sprawozdanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych za rok 2009. Członkowie Rady zapoznali się z uwarunkowaniami prawnymi związanymi z kontrolą zarządczą wprowadzaną w administracji poprzez zmianę ustawy o finansach publicznych. Rada Archiwalna odniosła się także do projektu dokumentu określającego strategię archiwów państwowych. Członkowie Rady zgłosili kilka uwag, które będą uwzględnione w toku dalszych prac nad strategią.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl