-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja"

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja". Konkurs, podobnie jak poprzedni - „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji pozarządowych, które zajmują się gromadzeniem materiałów archiwalnych np.: dokumentów, fotografii i nagrań oraz prowadzą działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesłane oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Komisję Konkursową, a pod względem merytorycznym przez ekspertów powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Termin nadsyłania wniosków mija 8 lipca 2016 r. o godz. 16.00.

Materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków oraz sposobie i kryteriach ich oceny

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl