-A
+A

Aktualności

Wczoraj, 15 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

W uroczystości, która odbyła się z udziałem przedstawicieli instytucji naukowych, kulturalnych i społecznych, uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski, wojewoda rzeszowski Ewa Leniart, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz zastępca Prezydenta Rzeszowa Andrzej Gutkowski. Spotkanie otworzył dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie dr hab. Jan Basta.

 

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Archiwum.

Fot. Maciej Zdun

Archiwum Państwowe w Rzeszowie gromadzi dokumentację obrazującą dzieje Podkarpacia. Wśród niej znajdują się XVI - wieczne przywileje królewskie, dokumenty cesarskie, archiwalia rzeszowskich władz miejskich, instytucji państwowych i samorządowych, a także akta metrykalne stanowiące źródło do badań historii rodzinnej.

Dotychczasowa siedziba Archiwum mieściła się w dzierżawionym, zabytkowym budynku, co uniemożliwiało jej modernizację i rozbudowę. Nowy obiekt dla rzeszowskiego archiwum powstał przy ulicy Władysława III Warneńczyka 57. Zbudowany został według projektu przygotowanego przez krakowskie biuro projektowe Czegeko. Generalnym wykonawcą było przedsiębiorstwo Budimex S.A., nadzór inwestorski sprawowała rzeszowska firma Grupa Inwestor.

Nowo otwarta siedziba składa się z dwóch połączonych budynków – biurowego i magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5 tys. m2. Znajdują się w niej m.in. magazyny mogące pomieścić docelowo 30 kilometrów bieżących dokumentacji, pracownie digitalizacji i konserwacji akt, czytelnia wyposażona w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów oraz sala konferencyjno-wystawiennicza. Nowoczesny i funkcjonalny budynek został również wyposażony w serwerownie oraz system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza w magazynach. Zastosowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne zapewnią zbiorom lepsze warunki przechowywania, bezpieczeństwo oraz przestrzeń potrzebną do przyjmowania nowych dokumentów (także w formie elekronicznej), pozwolą także instytucji rozwiniąć działalności kulturalną i edukacyjną.

Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 23,5 mln zł mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fotorelacja z uroczystości

Fot. Maciej Zdun

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl