-A
+A

Aktualności

Zmiany w bazach danych

12 STYCZNIA 2017
DrukujDrukuj - wersja mobilna Wyślij linkWyślij link - wersja mobilna

 

Informacja o zmianach i aktualizacjach przeprowadzonych w archiwalnych bazach danych

 

Bazy zespołów archiwalnych: SEZAM i ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej)

Bazy przedstawiają zespoły archiwalne wszystkich archiwów państwowych w Polsce oraz blisko 30 instytucji krajowych i polonijnych.

Dla archiwów, w których wdrożono system ZoSIA (lista) wyszukanie zespołu, a następnie kliknięcie w przycisk akcji "więcej" powoduje przekierowanie do serwisu szukajwarchiwach.pl

W listopadzie 2016 r. przeprowadzono aktualizację bazy danych w oparciu o dane za grudzień 2015 i wrzesień 2016 r.

W styczniu 2017 r. przeprowadzono aktualizację bazy o zbiory instytucji polonijnych: Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake i Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie; dodano także nazwy zespołów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie.

 

Baza ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego - PRADZIAD

Wprowadzono poprawki w listach wyboru dla nazwy województwa, nazwy wyznania/obrządku i rodzaju aktu stanu cywilnego.

 

Kolejna aktualizacja baz SEZAM i PRADZIAD oraz danych z systemu ZoSIA planowana jest na kwiecień 2017 r.

 

Ewidencja ludności w archiwaliach - baza ELA

Zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych baza ta nie będzie już aktualizowana, a dane zostaną sukcesywnie przeniesione do bazy IZA lub systemu ZoSIA.

 

Inwentarze zespołów archiwalnych - baza IZA

W bazie prezentowane są inwentarze archiwów, które nie posiadają wdrożonego systemu ZoSIA. Archiwa, w których wdrożono system ZoSIA publikują swoje inwentarze w serwisie szukajwarchiwach.pl

 

Informacja o lokalnych bazach danych

Zaktualizowano dane dotyczące baz danych udostępnianych w czytelniach i na stronach www poszczególnych archiwów państwowych. Wykaz (stan na grudzień 2016 r.)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl