-A
+A

Aktualności

"Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym", "Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu", "Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku", "Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989", "Łódź w obiektywie Romana Wajnikonisa 1918-1939", "Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945-1947", "Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic" - to tylko kilka tytułów publikacji z zakresu historii regionalnej i lokalnej, które ukazały się nakładem archiwów państwowych w 2016 roku.

Wykaz książek

Archiwa państwowe wydawały także czasopisma naukowe i popularnonaukowe.

Wykaz czasopism

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416