-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Kościołem Ewangelicko - Augsburskim w Polsce

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak zawarł porozumienie o współpracy z Kościołem Ewangelicko - Augsburskim w RP reprezentowanym przez Biskupa Kościoła i Prezesa Konsystorza ks. bp. Jerzego Samca.

Współpraca obejmie pomoc merytoryczną w zakresie zarządzania zasobami archiwalnymi zgromadzonymi przez Kościół m.in. ich ewidencjonowania, zabezpieczania i udostępniania. W tym celu archiwa państwowe udostępnią Kościołowi system teleinformatyczny służący do zarządzania dokumentacją archiwalną, zapewnią także pomoc w digitalizacji i przechowywaniu kopii najcenniejszych materiałów w Centralnym Repozytorium Cyfrowym. Informacja o zbiorach Kościoła zostanie również opublikowana w ogólnopolskim systemie informacji archiwalnej. Fot. MG

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl