-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Program retrokonwersji pomocy archiwalnych - 13 milionów opisów teczek online w dwa lata

Aktualności

Celem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest jak najszersze udostępnienie wszelkich pomocy informacyjnych o zasobie archiwów państwowych w Internecie. W lipcu 2016 roku zainicjował on Program retrokonwersji pomocy archiwalnych.

Według szacunków w archiwach państwowych jest blisko 35 tys. zespołów, dla których pomoce istnieją jeszcze w postaci papierowej (m.in. inwentarze). Wkrótce ma się to zmienić. Przeniesienie informacji z tradycyjnych papierowych inwentarzy do wersji elektronicznej przełoży się na blisko 13 mln nowych opisów jednostek (teczek) dostępnych w Internecie.

Program, który został zaplanowany na lata 2017-2018, już po pierwszym roku dostarczy informacje o ponad 5,7 mln jednostkach w zbiorach archiwów. Pierwszy miesiąc prac przyniósł już pożądane efekty. W archiwach, w których wdrożono system ZoSIA przygotowano do udostępnienia ponad 130 tys. opisów. Blisko ¼ z tej liczby to zasługa Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wśród czołówki archiwów realizujących plan wskazany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych znalazły się także archiwa ze Szczecina, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego i Opola.

Powyższe dane dotyczą 19 archiwów, w których w pełni wdrożono system ZoSIA. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, kładąc szczególny nacisk na ujednolicenie systemu informacji o zasobie archiwalnym, podjął decyzję o wdrożeniu systemu we wszystkich archiwach do końca 2017 roku.

Pełne dane o programie retrokonwersji realizowanym przez wszystkie archiwa zostaną przedstawione już po I kwartale prac.

Opisy archiwaliów będą pojawiać się sukcesywnie w serwisie www.szukajwarchiwach.pl

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl