-A
+A

Aktualności

Prof. Andrzej Tomczak (1922-2017) – historyk i archiwista, w czasie II wojny światowej działacz Związku Walki Zbrojnej.

Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 r., po otrzymaniu zakazu zatrudnienia w UMK przeniósł się do Łodzi, gdzie podjął pracę w tamtejszym Wojewódzkim Archiwum Państwowym. Zajmował się metodyką archiwalną, edytorstwem źródeł historycznych, prowadził badania z zakresu historii kartografii i krajoznawstwa.

W 1965 r. został docentem w Instytucie Historii UMK, a następnie kierownikiem Zakładu Archiwistyki. Od 1973 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, a w latach 1973-1990 kierownika Studium Podyplomowego Archiwistyki. Dzięki staraniom prof. Andrzeja Tomczaka w 1969 r. Instytut Historii UMK, jako jedyny w Polsce, został przekształcony w Instytut Historii i Archiwistyki.

Swoją wiedzą i doświadczeniem Profesor wspierał archiwa państwowe i kolejnych Naczelnych Dyrektorów Archiwów Państwowych. Od 1965 r. był członkiem Rady Archiwalnej. Uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się sprawami metodyki archiwalnej, organizacji archiwów i kształcenia kadr archiwalnych. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (w latach 1983-88 pełnił funkcję przewodniczącego), Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący około 400 pozycji.

W 1974 r. uchwałą Rady Państwa uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w roku 1981 profesora zwyczajnego.

Uczestniczył w cyklicznych spotkaniach intelektualistów organizowanych przez Jana Pawła II w Castel Gandolfo poświęconych problemom współczesności.

W 2013 r. prof. Andrzej Tomczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki,  w roku 2015 Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939−1956 . W 2014 r. otrzymał tytuł Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesorowi został poświęcony 113 tom "Archeionu".

Pożegnanie akademickie odbędzie się w Toruniu 16 lutego o godz. 11.30 w foyer Auli UMK przy ul. Gagarina 11. O godz. 13.00 odprawiona zostanie msza święta w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 lutego o godz. 13.00  w Kościele Parafialnym w Giecznie k. Zgierza.

Fot. D. Witulski

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309197