-A
+A

Aktualności

Publikacja, opracowana przez Grzegorza Walisia pod redakcją dr Grażyny Schlender, prezentuje historię Archiwum Państwowego w Kaliszu, zgromadzoną dokumentację oraz dzieje jej twórców. Zawiera także indeks rzeczowy, osobowy i geograficzny oraz streszczenie w języku angielskim. Więcej

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Newsletter NDAP