-A
+A

Aktualności

Publikacja, opracowana przez Grzegorza Walisia pod redakcją dr Grażyny Schlender, prezentuje historię Archiwum Państwowego w Kaliszu, zgromadzoną dokumentację oraz dzieje jej twórców. Zawiera także indeks rzeczowy, osobowy i geograficzny oraz streszczenie w języku angielskim. Więcej

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309197