-A
+A

Aktualności

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 22 lutego odbędzie się posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. W programie spotkania przewidziane jest omówienie uwag archiwów państwowych do projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych, a także sprawozdanie z wykonanych prac w grupach przygotowujących projekty przepisów w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego, inwentaryzacji, inwentarza archiwalnego, zatwierdzania opracowania w archiwach oraz funkcjonowania komisji metodycznych.

Więcej

Newsletter NDAP