-A
+A

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli achiwów krajów słowiańskich

8 - 9 marca w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli archiwów krajów słowiańskich w ramach projektu TOGETHER. Inicjatywa ta jest realizowana od 2012 r., a koordynowana przez Forum Kultur Słowiańskich oraz Archiwum Narodowe Słowenii. Jej celem jest prezentacja online zbiorów archiwalnych dotyczących wydarzeń I wojny światowej, zgromadzonych w archiwach krajów biorących udział w projekcie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 państw: Polski, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Bułgarii, Serbii, Rosji, Białorusi, Chorwacji i Macedonii. Uczestnicy omawiali dotychczasowe działania w ramach projektu oraz dyskutowali nad  koncepcją opisu materiałów archiwalnych i formą prezentacji internetowej wielojęzycznego  zbioru źródeł, pochodzących z zasobów poszczególnych archiwów narodowych.

Strona polska przedstawiła wkład polskich archiwów państwowych w popularyzację wiedzy i źródeł o I wojnie światowej, m. in. za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu: szukajwarchiwach.pl, a także portali europejskich: Europeana i Archives Portal Europe.

Newsletter NDAP