-A
+A

Aktualności

Fot. Danuta Matloch

Polskie archiwa wzbogacą się o wyjątkowo cenne zasoby pochodzące z Archiwum Dworskiego Książąt von Liechtenstein.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o wymianie materiałów archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Archiwum Dworskim Książąt von Liechtenstein w Wiedniu. W uroczystości połączonej z prezentacją archiwaliów wzięli udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, para książęca Liechtensteinu, książę Alojzy i księżna Zofia oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak.

W Archiwum Państwowym w Gdańsku przechowywany jest fragment byłego Archiwum Dworskiego Książąt Panujących von Liechtenstein. Materiały trafiły tam omyłkowo w trakcie rewindykacji akt gdańskich z ZSRR. Z kolei do zbiorów Archiwum Dworskiego Książąt von Liechtenstein w Wiedniu, będących własnością rodziny Liechtensteinów, w trakcie austriacko-rosyjskiej wymiany archiwaliów prowadzonej w 1997 r., strona rosyjska przekazała omyłkowo fragment dawnego archiwum miejskiego Gdańska z okresu od XVI do XIX w.

Dokumenty z działalności handlowej miasta Gdańska, rachunki z okresu I Rzeczypospolitej, materiały dotyczące Związku Hanzeatyckiego i uczestnictwa w nim miasta Gdańska  to tylko część zasobów, które zostaną przekazane Polsce przez rodzinę Liechtenstein. O ich przynależności do dawnego archiwum miejskiego Gdańska z okresu XVI- XIX w. świadczy nie tylko treść dokumentów, lecz także dawne inwentarze oraz podpisy pisarzy, rajców i burmistrzów ówczesnego Gdańska. Wśród nich pojawiają się takie znaczące w historii miasta i kraju nazwiska jak Jan Heweliusz, Walenty von Bodeck, Wincenty Fabricius. Zainteresowanie budzą dobrze zachowane w dokumentacji gospodarczej odciski pieczęci sygnetowych mieszczan oraz pieczęci klasztornych.

* Fotografie: Danuta Matloch/ MKiDN

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl