-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Promocja publikacji "Archiwum historyczne eparchii przemyskiej"

Aktualności

W Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyła się promocja publikacji autorstwa dr Anny Krochmal "Archiwum historyczne eparchii przemyskiej".

 

dr Anna Krochmal (Fot. Archiwum Państwowe w Przemyślu)

Książka poświęcona została ukazaniu losów i zawartości największego w Polsce archiwum historycznego Kościoła wschodniego, obejmującego materiały archiwalne z okresu od końca XIII w. do 1946 r. Zagadnienie to ukazano na tle historii regionu i ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Autorka podkreśliła znaczenie pozostałej po eparchii przemyskiej ogromnej spuścizny dokumentacyjnej dla badań naukowych z zakresu historii, ale i innych dyscyplin wiedzy. Zawartość Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu to prawie 300 dokumentów pergaminowych i papierowych z kancelarii papieskiej, królewskiej, biskupiej. To również 10 tys. rękopisów, w tym wizytacje parafialne i dekanalne oraz materiały statystyczne, akta władz kościelnych i państwowych, dokumentacja obiektów sakralnych, dane o zakonach, bractwach cerkiewnych i instytucjach kościelnych, akta szkole, księgi metrykalne, materiały do spraw gospodarczych i finansowych biskupstwa.

 

Zygmunt August potwierdza zrzeczenie się przez Jakuba Kołudskiego praw do dóbr Wielunice
na rzecz Antoniego Radyłowskiego władyki przemyskiego i jego następców, Wilno, 5 IV 1560 r.
(Archiuwm Państwowe w Przemyślu)

 

Jan Kazimierz potwierdza duchowieństwu obrządku greckiego prawa i przywileje
nadane przez poprzedników, Waszawa, 29 VIII 1668 r.
(Archiuwm Państwowe w Przemyślu)

 

Innocenty Winnicki, biskup przemyski, samborski i sanocki, zatwierdza bractwo cerkwi pod wezwaniem św. Trójcy
na podgrodziu w Radymnie, 2 V 1693 r. (Archiuwm Państwowe w Przemyślu)

 

W spotkaniu z autorką udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych i archiwalnych z Polski i Ukrainy. Obecni byli także reprezentanci przemyskich kurii metropolitalnych obu obrządków katolickich: łacińskiego i greckokatolickiego. Prezentacji książki towarzyszyła wystawa Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz ekspozycja prac malarskich poświęcona drewnianym cerkwiom na Podkarpaciu, przygotowana przez Andrzeja Żygadło Dokument archiwalny jako inspiracja dla artysty.

Newsletter NDAP