-A
+A

Aktualności

23-28 maja 2017 r. w Zielonej Górze odbędzie się szereg imprez związanych z obchodami 57. rocznicy "Wydarzeń Zielonogórskich", m.in. zostaną wręczone odznaczenia państwowe uczestnikom Wydarzeń. Obchody objął swoim patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze jest jednym ze współorganizatorów obchodów "Wydarzeń Zielonogórskich."

 

"Wydarzenia Zielonogórskie 1960"

30 maja 1960 r. w Zielonej Górze miał miejsce protest ludności w obronie wiary i wolności, zwany obecnie "Wydarzeniami Zielonogórskimi". 5 tysięcy zielonogórzan wystąpiło w obronie proboszcza parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze ks.Kazimierza Michalskiego oraz znajdującego się w tymczasowym zarządzie parafii Domu Katolickiego, który władze lokalne chciały zabrać Kościołowi i przeznaczyć na inne cele. Przeciwko obrońcom skierowano znaczne siły porządkowe, a po stłumieniu protestu jego uczestników surowo ukarano. Część z nich otrzymała wysokie wyroki więzienia i grzywny. Wielu straciło pracę, a biorących udział w proteście uczniów relegowano ze szkół. Zdaniem historyków, "Wydarzenia Zielonogórskie" z maja 1960 r. były jednym z największych w Polsce wystąpień społeczeństwa w obronie wiary i wolności pomiędzy 1956 a 1970 rokiem.  

 

Zdjęcie po lewej: Plac Wielkopolski w Zielonej Górze. Na prawo narożnik domu katolickiego. Ucieczka przed gazami łzawiącymi.
Zdjęcie po prawej: Plac Wielkopolski w Zielonej Górze. Na lewo biuro Spółdzielni Inwalidów „Odra”. Ucieczka przed gazami łzawiącymi.
(Fot. Zasób Archiwum IPN Oddział w Poznaniu).

 

Zdjęcie góra, lewa strona: Widok na ulicę Kasprowicza w Zielonej Górze. Budynek Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej po 30 maja 1960 r.
Zdjęcie góra, prawa strona: Widok na frontową ścianę Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej po 30 maja 1960 r.
Zdjęcie dół, lewa strona: Zniszczony samochód policyjny po starciu mieszkańców Zielonej Góry z policją w dniu 30 maja 1960 r.
Zdjęcie dół, prawa strona: Widok na frontową ścianę Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej po 30 maja 1960 r. 
(Fot. Zasób Archiwum IPN Oddział w Poznaniu)

 

Zdjęcie po lewej: Widok na ulice Mickiewicza w Zielonej Górze. Ucieczka przed gazami łzawiącymi
Zdjęcie po prawej: Ulica Żeromskiego w Zielonej Górze. Chłopiec niosący kamień
(Fot. Zasób Archiwum IPN Oddział w Poznaniu)

 

Wydarzenia Zielonogórskie 1960 w zasobie AP w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przechowuje niezwykle cenne materiały archiwalne dotyczące wydarzeń 1960 r.

1) Notatki milicyjne prowadzone z nasłuchu Radia Wolna Europa oraz analizy prasy brytyjskiej z 6 i 16 czerwca poświęcone wydarzeniom w Zielonej Górze .

 

 

2) Notatka służbowa przebiegu zajść w dniu 30 maja 1960 r. w Zielonej Górze, sporządzona 21 maja 1960 r. przez Naczelnika Wydziału Dochodzeniowego Komendy Milicji Obywatelskiej województwa zielonogórskiego kapitana M. Sweryd

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309197