-A
+A
 • Start /
 • Aktualności /
 • Spotkanie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

Aktualności

16 maja 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie Rady Programowej Projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991".

 

Uczestnicy trzeciego spotkania Rady Programowej Projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991".
Fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

 

Projekt stanowi wspólną inicjatywę Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP. Realizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Celem projektu jest stworzenie w Kancelarii Senatu i w Kancelarii Prezydenta RP centrum informacji na temat historii lat 1989–1991, przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, nauki. Główne zadania to gromadzenie materiałów archiwalnych (m.in. fotografii, dokumentacji aktowej) z czasów transformacji, ich zabezpieczenie i ochrona, a następnie scalenie kopii cyfrowych zbiorów oraz udostępnianie w interentowym katalogu zasobów projektu.

Na ostatnim spotkaniu powołano czternastu nowych członków Rady Programowej. Wśród nich znalazł się dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Podczas spotkania Minister Małgorzata Sadurska mówiła: Zaszczytem dla Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu, które od 6 lat wspólnie prowadzą projekt «Archiwa Przełomu» jest przyjęcie przez Państwa zaproszenia do współpracy, chęć podzielenia się znakomitą wiedzą naukową, doświadczeniem zawodowym i życiowym legitymującym się piękną kartą działalności patriotycznej i niepodległościowej.

 

Minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP wręcza akt powołania do Rady Programowej Projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991"
dr Wojciechowi Woźniakowi, Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych
Fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

 

Radę wesprą swoim doświadczeniem i wiedzą:

 1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, polityk, adwokat, senator od I do VII kad.
 2. Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
 3. Dr hab. Dariusz Dobrzański, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Joanna Duda - Gwiazda, publicystka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL
 5. Adam Gliksman, sekretarz Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
 6. Prof. dr hab. Rafał Habielski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
 7. Andrzej Władysław Kaczorowski, Biuro Historyczne NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 8. Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie Projekt w Kancelarii Prezydenta RP
 9. Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
 10. Henryk Krystek, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu
 11. Robert Mamątow, senator VIII i IX kadencji
 12. Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 13. O. prof. Janusz Zbudniewek, paulin, historyk Kościoła
 14. Prof. Jan Żaryn, historyk, senator IX kad.

Spośród swojego grona Rada Programowa wybrała przewodniczącego, którym został prof. Jan Żaryn, senator obecnej kadencji.

Więcej informacji o projekcie "Archiwa Przełomu 1989-1991" na jego stronie internetowej.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416