-A
+A

Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2017".  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych udzieli dotacji 20 Oferentom, na łączną kwotę 900.000,00 zł.

WYNIKI KONKURSU

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl