-A
+A

Aktualności

 

Miedzynarodowy Dzień Archiwów ustanowiony został w 2008 r. podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia 9 czerwca 1948 r. Międzynarodowej Rady Archiwów z siedzibą w Paryżu. 9 czerwca archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji oraz znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Tego dnia Archiwa Państwowe organizują dni otwarte, wystawy, pokazy, wykłady, konkursy, projekcje filmów. To dobra okazja, aby odwiedzić archiwum i "od kulis" zobaczyć codzienną pracę archiwistów, a także przechowywane zbiory, które nieraz stanowią zabytki kultury oraz świadectwo polskiej historii.

W tym roku będzie można zobaczyć m.in. egzemplarz Pisma Świętego w tłumaczeniu Marcina Lutra wydany w 1665 r. czy dokumenty związane z Józefem Piłsudskim. Będzie także okazja, aby przejechać się zabytkowym tramwajem, zwiedzić pracownie konserwacji i digitalizacji materiałów, a także sprawdzić swoje siły w szyfrowaniu i odszyfrowywaniu informacji czy poćwiczyć kaligrafię. Dla rodzinnych archiwistów pracownicy Archiwów będą służyć pomocą i poradą. Warto przyjść i i odkryć kilometry historii i GB wiedzy ukryte w archiwach.

Poniżej prezentujemy plan obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w poszczególnych miastach.

Zapraszamy do archiwów!


WARSZAWA

VIII Piknik Archiwalny (10 czerwca 2017 r,. godz. 11:00 - 17:00, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72). Jak co roku Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Narodwe Archiwum Cyfrowe zaprezentują swoje zasoby (fotografie, dokumenty). Będzie można wziąc udział w konkursach, wykładach, a także zasięgnąć opinii archiwistów odnośnie prowadzenia, porządkowania oraz konserwacji archiwów rodzinnych.

W Pikniku Archiwalnym biorą udział m.in. Archiwum Filmowe w Warszawie, PAN Archiwum w Warszawie, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum Sejmu, Archiwum Muzeum Nardowowego w Warszawie, ale także Archiwum Polskiego Radia, Archiwum TVP3 Warszawa.

Szczegółowy program.


BYDGOSZCZ

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i  Oddział w Inowrocławiu organizują drzwi otwarte. W sobotę, 10 czerwca, w godzinach 9-14  będzie można obejrzeć siedzibę archiwum oraz wystawę Wisła w dokumentach Archiwum Bydgoskiego. Lekcje i spotkania archiwalne będą okazją do zapoznania się z historią Archiwum, zgromadzonym zasobem, zasadami udostępniania archiwaliów. Na zorganizowanych warsztatach archiwiści przybliżą metody badań genealogicznych oraz tworzenia archiwum rodzinnego.

Oddział w Inowrocławiu zorganizuje wystawę archiwaliów do badań genealogicznych, połączoną z prezentacją portalu genealogiawarchiwach. Możliwe będzie także  przeprowadzenię poszukiwań przy współudziale archiwisty.


GDAŃSK

Archiwum Państwowe w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa w dwóch wydarzeniach:
- współorganizowanej przez Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność konferencji 30. rocznica III pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polskie w 1987 roku (9 czerwca 2017 roku).
- spotkaniu Domowe archiwa organizowane przez Fabrykę Sztuk w Tczewie (10 czerwca 2017 roku).


ZAMOŚĆ

9 czerwca (piątek) w godz. 9:00 – 15:00 Archiwum Państwowe w Zamościu organizuje drzwi otwarte. Tego dnia dla odwiedzających zostaną wyeksponowane najstarsze oraz najciekawsze materiały archiwalne z zasobu AP w Zamościu. Do obejrzenia będą m.in. archiwalia związane z Bolesławem Leśmianem – poetą i notariuszem Sądu Okręgowego w Zamościu (w latach 1922-1935).

9 czerwca otwarta zostanie również wystawa plenerowa nosząca tytuł Bolesław Leśmian. Notariusz – Poeta eksponowana w przestrzeni Rynku Solnego w Zamościu. Zaprezentowane zostaną dokumenty, listy i fotografie związane z życiem osobistym i działalnością zawodową Bolesława Leśmiana w Zamościu. Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2017 r. na Rynku Solnym w Zamościu.


ŁÓDŹ

10 czerwca w godzinach 10-18 w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi będzie można oglądać wystawę Archiwum jest fajne. Zaplanowane zostało rownież zwiedzanie wieży znajdującej się na budynku dawnego ratusza miejskiego. Dla pierwszych 100 odwiedzających tego dnia Archiwum przygotowano specjalne wydanie Bitewnika Łódzkiego.

 


OLSZTYN

Archiwum Państwowe w Olsztynie 9 czerwca od godz. 9.00 do 16.00  organizuje po raz koleny Drzwi otwarte Archiwum. Odbędą się warsztaty adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. zupełnie nowy cykl Dzieje książki rękopiśmiennej (prezentacja utworów, oficyn drukarskich, katalogów bibliotecznych w oparciu o zasób archiwum olsztyńskiego, ćwiczenia z kaligrafii).  Ponadto zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę Dożynki 1978 - przeobrażenia urbanistyczne Olsztyna, na której prezentowane będą głównie zdjęcia obrazujące duże zmiany, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej, m.in. budowa hali widowiskowo-sportowej, amfiteatru, nowych ulic.


SZCZECIN

9 czerwca Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprasza do swojej siedziby proponując cykl spotkań Oblicza Szczecina w źródłach archiwalnych. W tym roku przedmiotem prezentacji i analizy będą Akta Nadzoru Budowlanego, czyli poszczególnych projektów architektonicznych znanych szczecińskich budowli.

W czasie pięciu spotkań (co godzinę, począwszy od godz. 10.00), dla osób zainteresowanych architektonicznymi dziejami Szczecina, a także dla młodzieży licealnej, odbędą się wykłady prowadzone przez pracowników archiwum wraz z prezentacją oryginałów dokumentów Akt Nadzoru Budowlanego (rysunki, projekty architektoniczne, plany fasad przedstawione również w formie cyfrowej),  w tym m.in. dokumenty siedziby magistratu, Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Morskiej.

Przewidziano również zwiedzanie budynku archiwum, wzniesionego jako siedziba archiwum państwowego w 1900 r., w tym niedostępnych na co dzień zakamarków archiwalnych. Dla zainteresowanych poszukiwaniem źródeł pracownicy będą służyć poradą i wskazówkami. Odbędzie się także kiermasz publikacji Archiwum za 1 zł.

 

MIĘDZYZDROJE

Lekcje archiwalne, zwiedzanie magazynów archiwum, wykłady dotyczące historii Białej Góry, zwiedzanie kompleksu koszarowego Biała Góra, a także możliwość indywidualnych konsultacji z archiwistami to atrakcje, które dla wszystkch odwiedzających  archiuwm w Międzyzdrojach przewidzniano 9 czerwca.

 

STARGARD

W ramach Międzynarodwego Dnia Archiwów stargardzkie archiwum zaprasza na wystawę dotyczącą akt miasta Stargard Szczeciński w latach 1945–1948. Przedstawione zostaną dokumenty obrazujące początki organizacji władzy na terenie miasta, osadnictwo, raporty sytuacyjne dotyczące przybywania osadników, wykazy ludności niemieckiej, powstanie przemysłu - młyny, Cukrownia "Kluczewo", "Pollena", Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Ponadto na wystawie zaprezentowany zostanie z kolekcji starych druków egzemplarz Pisma Świętego w tłumaczeniu Marcina Lutra, wydany w 1665 r. oraz materiały dotyczące dziejów Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie, m.in. zdjęcia, uchwała Miejskiej Rady Narodowej i pierwsza kronika.

Godziny otwarcia dla zwiedzających 9.00–15.00


KALISZ

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca 2017 r. odbędzie się promocja książki Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956 z udziałem autorek: dr Agnieszki Łuczak oraz Aleksandry Pietrowicz. Przedsięwzięcie przygotowane zostało we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.


SIEDLCE

9 maja w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach odbędzie się wernisaż wystawy Z rodzinnej szuflady. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace dzieci i młodzieży, przygotowane na konkurs organizowany we współpracy z Fundacją Badań Regionalnych Sigillum.


EŁK

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku przygowował wystawę najciekawszych dokumentów lub ich kopii ze zbiorów AP w Suwałkach Oddziału w Ełku (wystawa Ełk w archiwalnej fotografii - z lat 50. i 60. XX wieku), prezentację multimedialną Przeszłość odległa i bliska w archiwalnej fotografii (w fotografiach pochodzących z II połowy XX wieku).


PŁOCK

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów rozstrzygnięta zostanie V edycja Rejonowego Konkursu Historycznego Źródla historyczne bogactwem kulturowym narodu. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu Płocka i powiatu płockiego, a w tym roku odbywa się pod hasłem Z pamiętnika prababci, pradziadka. Organizatorami, obok Archiwum Państwowego w Płocku, są Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.


ZIELONA GÓRA

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaplanowało dla wszystkich odwiedzających wiele atrakcji:
GORZÓW WIELKOPOLSKI

Archiwum Państwowe w Gorzowie w dniu Międzynarodowego Dnia Archiwów (9 czerwca) organizuje konferencję z okazji 45. rocznicy powstania Diecezji Gorzowskiej i 25. rocznicy powstania Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Episcoporum Poloniae coetus. Szczegółowy program konferencji.

Po raz trzeci Archiwum weźmie również  udział w Nocnym Szlaku Kulturalnym (wzorowanym na nocy muzeów), który w tym roku przypada na 11-12 czerwca. W czasie Nocnego Szlaku Kulturalnego (z 10 na 11 czerwca 2017 r. ), pracownicy Archiwum będą udzielali porad na temat prowadzenia badań genealogicznych, tworzenia archiwów rodzinnych i przechowywania dokumentów, a także będą informowali, gdzie można odnaleźć dokumentację osobowo-płacową zlikwidowanych zakładów pracy.  Odwiedzający będą mogli zapoznać się z historią i działalnością Archiwum Państwowego w Gorzowie, a także z jego zasobem, w tym audiowizualnym (zaprezentowane zostaną m.in. zdigitalizowane fragmenty programów działającej w latach 90-tych gorzowskiej telewizji „Vigor”).


PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

W tym roku Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim organizuje dzień otwarty pod hasłem Tajniki konspiracji piotrkowskiej. W 75. rocznicę powołania Armii Krajowej. Skąd taki pomysł? W zasobie archiwum znajduje się dokumentacja konspiracyjna, wytworzona przez Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w latach 1942-1945. Ponadto Piotrków Trybunalski jest miastem, w którym urodził się i spędził lata młodości gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, w latach 1940-1943 Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

 

W programie imprezy przewidziane zostały m.in. warsztaty Kancelaria konspiracyjna. Sztuka kryptografii, podczas których omówione zostaną zasady działania kancelarii konspiracyjnej, a uczestnicy zajęć będą mogli w oparciu o autentyczne instrukcje spróbować swych sił w pisaniu regulaminowych meldunków oraz szyfrowaniu i odszyfrowywaniu informacji. Dla osób odwiedzających archiwum dostępne będą dwie wystawy: Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach archiwalnych oraz Bo ta, co nie zginęła… 1945 rok, a także usługi informacyjne realizowane przez punkty konsultacyjne z zakresu: genealogii, archiwów rodzinnych, zasobu archiwum oraz dokumentacji osobowo-płacowej. Organizatrzy przewidzieli także pokazy filmu Bo ta, co nie zginęła… 1945 rok, zrealizowanego przez Archiwum Piotrkowie Trybunalskim, a cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem.

 

 

Czas i miejsce: czwartek 8 czerwca 2017 r., w godzinach 9:00-17:00.

Partnerami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Historyczne Koła w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim.


WROCŁAW

 

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
W tym roku Dzień Archiwów odbywa się we Wrocławiu pod  hasłem Historia z fotografią w tle. 9 czerwca Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaplanowało:
- prezentację zbiorów fotograficznych (Zbiór  Ikonograficzny do 1945 roku i kolekcja fotografii KW PZPR we Wrocławiu z lat 1919-1989) oraz najcenniejszych map i planów ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
- prelekcję Archiwalia w kolekcjach prywatnych – znaczenie i sposoby porządkowania,
- prezentację Z Inflant do Śląska: między Moczydłem a Tauronem, czyli rzecz o poszukiwaniach – archiwum rodzinne Juliusza Zielińskiego, członka Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego,
- otwarcie wystawy Archiwa rodzinne genealogów, przygotowanej z okazji 25-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego,
- pokaz filmu dokumentalnego Dolina Pałaców i Ogrodów, z cyklu Dolny Śląsk pełen tajemnic,
Uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny. Pracownicy archiwum udzielą porad, jak rozpocząć i rozwinąć swoją wielką przygodę z badaniem historii własnej rodziny oraz jak chronić skarby rodzinne (dokumenty, fotografie) przed zniszczeniem. Pod okiem specjalisty i z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów, będzie można przeprowadzić podstawowe prace konserwatorskie na rodzinnych pamiątkach.

JELENIA GÓRA
7 czerwca, 14.00 – 18.00:
- otwarcie wystawy Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII wieku – wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta,
- prezentacja najnowszych regionalnych publikacji Wydawnictwa Poligraficznego Ad Rem z Jeleniej Góry i otwarcie stoiska księgarskiego z udziałem autorów,
- prelekcje mgr Karoliny Pawlikowskiej Szafa biblioteczna z pałacu w Maciejowej - przypadki zabytku ruchomego oraz mgr Magdaleny Opęchowskiej Losy śląskich, nowożytnych fortun mieszczańskich, na przykładzie rodziny Menzel z Jeleniej Góry,
- zwiedzanie magazynów archiwalnych, połączone z informacją o najciekawszych i najcenniejszych zbiorach,
- dodatkowo przez cały czas czynny będzie archiwalny punkt konsultacyjny dla archiwistów rodzinnych, genealogów i kolekcjonerów.

LEGNICA
W programie lekcje archiwalne, połączone ze zwiedzaniem Archiwum, dla dzieci ze szkół podstawowych.

BOLESŁAWIEC
9 czerwca 2017 roku w budynku Archiwum wernisaż otwierający 4 wystawy:
W poszukiwaniu sztuki, nauki, pasji – absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu 1946-2016,
Jolanta Ajlikow-Czarnecka – artysta, pedagog i metodyk. Wystawy organizowane we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Obraz lokalnego szkolnictwa w materiałach archiwalnych,
Rzeźba Joanny Bruździńskiej.
W dniu 10 czerwca (sobota) Archiwum będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 15.00, a wystawy będą czynne do końca czerwca 2017 roku.


LESZNO

12 czerwca 2017 r., Archiwum Państwowe w Lesznie:

10.00-17.00 – wystawa Plakat propagandowy w służbie PRL.

Punkt konsultacyjny – udzielanie informacji na tematy: archiwa rodzinne, genealogia oraz dokumentacja po zlikwidowanych zakładach pracy.

17.00 - wykład otwarty prof. dr hab. Mirona Urbaniaka 110 lat Elektrowni Miejskiej w Lesznie (1907-2017), połączony z prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących historii Elektrowni Miejskiej w Lesznie.


POZNAŃ

9 czerwca mieszkańcy Poznania z pewnością nie będą się nudzić. Archiuwm Państwowe w Poznaniu przygotowało wiele atrakcji:

Konkurs dla Fotografów Amatorów
Już po raz piąty Archiwum zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem tym razem jest hasło: Fotografio, odtwórz się!Zadaniem konkursowym będzie wyszukanie starej fotografii (może być zdjęcie rodzinne lub szkolne, może być zdjęcie architektury lub krajobrazu), a następnie próba powtórzenia współcześnie kadru ze znalezionego zdjęcia.

Prace składające się ze zdjęcia współczesnego oraz cyfrowej kopii odtwarzanej fotografii należy przesłać do Archiwum Państwowego w Poznaniu w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem tematu: MDA 2017 oraz tytułu pracy (w e-mailu). Termin nadsyłania prac mija 6 czerwca 2017 r.
Najciekawsze obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Archiwum oraz FB.
Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac. Prace będą rownież zamieszczone na profilu Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej archiwum. Umożliwi to głosowanie internautom na zdjęcia i wyłonienie laureatów nagrody publiczności. Nagrodzeni zostaną autorzy tych fotografii, które zbiorą najwięcej „polubień”. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsca oraz nagrodę publiczności w konkursie fotograficznym. Wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2017 r. o godz. 13.30 w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Adres strony: WWW.poznan.ap.gov.pl, https://www.facebook.com/APPoznan.


Południe w Archiwum Państwowym w Poznaniu
Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Termin: 9 czerwca 2017 r. (piątek), godziny: 12:00–15:00


Otwarcie wystawy Herb Poznania w przestrzeni miejskiej i nie tylko.
Wystawa jest owocem długoletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Knasieckiego – Członka Klubu Posnaniana, działającego w Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego. Klub Posnaniana, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Gmerek – Wiceprezes TMMP, stanowi platformę, pomocną w kultywowaniu tradycji poznańskich, tak przez Członków Towarzystwa, jak też przez niezrzeszonych w nim Poznańczyków – ludzi, którym bliskie są zagadnienia kultury i historii Miasta. Celem wystawy jest zaprezentowanie szerszej publiczności, nie tylko mieszkańcom Poznania, miejsc w przestrzeni publicznej oraz przedmiotów, na których eksponowany jest herb Grodu. Większa część tej ekspozycji poświęcona jest prywatnej kolekcji Autora, przedstawione są także eksponaty z kolekcji wybitnego wielkopolskiego filatelisty Pana Bogdana Michalaka oraz materiały ze zbioru Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Organizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego. Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w holu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wersja plenerowa wystawy będzie dostępna przed wejściem do gmachu głównego Archiwum. Wystawa będzie czynna do 30 września 2017 r. w godzinach pracy Archiwum, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.30. Wirtualna wersja wystawy zostanie zamieszczona na stronie Archiwum: www.poznan.ap.gov.pl.


Popołudnie z dokumentem w Ratuszu

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu – 1929 r.
Termin: 9 czerwca 2017 (piątek), godz. 16:00 – 19:00.
Miejsce: Poznań, Muzeum Historii Miasta Poznania – ratusz
.

Program:
- Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator – Archiwum Państwowe w Poznaniu);
- Lata dwudzieste, lata trzydzieste - występ solisty z Teatru Muzycznego w Poznaniu (Mirosław Kin);
- Powszechna Wystawa Krajowa w polskich i francuskich dokumentach – dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM);
- Muzeum Wielkopolskie w czasach PeWuKi – Tadeusz Grabski (Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu);
- Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej – Agnieszka Baszko (Biblioteka Raczyńskich);
- Dr Stanisław Wachowiak - dyrektor PeWuKi – fragmenty pamiętnika “Czasy, które przeżyłem: wspomnienia z lat 1890-1939” czyta Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
- O pamiątkach, zdjęciach i plakatach z Pewuki – ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania
– dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania);


P r z e r w a – spotkanie przy kawie oraz na wystawę Dokumenty i muzealia z PeWuKi (ekspozycja w Muzeum Historii Miasta Poznania);
- Archiwa państwowe na Powszechnej Wystawie Krajowej – dr Przemysław Wojciechowski  (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
- Emisja filmu PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy – scenariusz Marcin J. Januszkiewicz;
- Loteria książkowa – losowanie wśród uczestników spotkania książek o Poznaniu w okresie międzywojennym
Spotkanie poprowadzą: Henryk Krystek i Przemysław Wojciechowski.

Podczas spotkania Popołudnie z dokumentem w poznańskim ratuszu, ogłoszona zostanie I edycja konkursu pn. Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Rozstrzygniecie I edycji konkursu oraz wręczenie statuetek i nagród nastąpi w 2018 roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu.


Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL 2017 oraz piknik archiwalny

Miejsce: kompleks boisk sportowych Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań, ul. Promienistej 27.
 Termin: 10 czerwca 2017 r. (sobota), godziny: 9:00–15:00.


Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują po raz szósty turniej piłki nożnej. Pierwsza edycja pn. „ARCH-EURO 2012” odbyła się w 2012 r., jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej. W tym roku udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje następujących instytucji:
a) Archiwum Państwowe w Poznaniu,
b) Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
c) Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
d) Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.
Bezpośrednio po zakończeniu części sportowej, na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUNWALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK ARCHIWALNY.
Adres strony: www.poznan.ap.gov.pl, https://www.facebook.com/APPoznan.

Ponadto, w piątek 9 czerwca 2017 roku, zabytkowy tramwaj będzie kursował na linii: Śródka – Plac Wielkopolski – Dębiec.

W tym dniu, na antenie Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu (PTV3) zostanie wyemitowany materiał o roli i znaczeniu archiwów we współczesnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem ww. organizatorów MDA w Poznaniu.
 


KIELCE

W dniu 9 czerwca 2017 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z Oddziałem w Sandomierzu i Archiwum Diecezjalnym w Kielcach organizuje Dzień Otwarty.

 

 

Archiwum kieleckie zaprasza w godz. 10.00-18.00 na zwiedzanie swojej siedziby ze szczególnym uwzględnieniem magazynów archiwalnych oraz budzących zawsze żywe zainteresowanie: pracowni konserwacji i digitalizacji, gdzie będzie można również uzyskać praktyczne porady na temat zabezpieczania zbiorów rodzinnych. Zwiedzanie będzie się odbywać o pełnych godzinach: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 (ostatnia grupa).

Archiwum zaprasza również do skorzystania z usług Punktu Obsługi Klienta, gdzie można będzie uzyskać porady w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych zakładów pracy.

Ponadto w godz. 11.00-15.00 Archiwum Państwowe w Kielcach zaprasza do udziału w warsztatach skierowanych do przedstawicieli podmiotów, których materiały archiwalne wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Warsztaty dotyczyć będą wartościowania dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej w niepublicznych szkołach wyższych oraz przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych w świetle przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W trakcie Międzynarodowego Dnia Archiwów będzie również można zobaczyć wystawę pt.: Sojusznicy, dotyczącą agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, współpracy sowiecko-niemieckiej w latach 1939-1941 oraz okupacji wschodnich województw II Rzeczypospolitej, wypożyczoną z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, na której zaprezentowane zostały również materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.

W obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów uczestniczyć także będzie Oddział Zamiejscowy Archiwum Państwowego w Kielcach, mający swą siedzibę w Sandomierzu, który również zaprasza do zwiedzania magazynów archiwalnych w godz. 10.00-18.00. O zasobie i działalności Oddziału o opowiadać będą pracownicy Archiwum.

W ramach projektu „Archiwa rodzinne” pracownicy Archiwum będą także służyć pomocą w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz porad, jak tworzyć i dbać o prywatne zbiory.

Uroczystościom Międzynarodowego Dnia Archiwów obchodzonym w sandomierskim Oddziale Archiwum będzie również towarzyszyć wystawa Dokumenty dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, zorganizowana dla uczczenia Marszałka Józefa Piłsudskiego „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków” w związku z obchodzonym obecnie Rokiem Józefa Piłsudskiego.

W ramach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów zainteresowani będą mogli również zwiedzić (w godzinach od 10.00 do 14.00) Archiwum Diecezjalne w Kielcach, w którym między innymi zaprezentowane zostaną najcenniejsze unikalne zbiory kartograficzne sięgające XIX i XX w. dotyczące Diecezji Kieleckiej.


KRAKÓW

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca 2017 r. Archiwum Narodowe w Krakowie przygotowało bogaty program.

 

 

- na placu Szczepańskim w Krakowie prezentowana będzie wystawa plenerowa  zatytułowana Na straży historii. 130. rocznica powstania Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (1887-1952). Jej otwarcie z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa przewidziane jest na 8 czerwca 2017 r.,  godz. 13.30. Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających na placu Szczepańskim do 19 czerwca, następnie prezentowana będzie w siedzibie Archiwum przy ul. Siennej 16  od 20 czerwca do 10 października 2017 r. Organizatorem wystawy jest Archiwum Narodowe w Krakowie. Wystawa realizowana jest dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przy udziale Gminy Miejskiej Kraków.

- w siedzibie oddziału bocheńskiego Archiwum Narodowego w Krakowie prezentowana będzie ekspozycja na temat mniejszości narodowych w Bochni Błądzić jest rzeczą ludzką, czyli o tych których do Bochni przygnało.

W dniach 9-10 czerwca organizowane są uroczyste obchody jubileuszu 200-lecia istnienia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, które objął honorowym patronatem Prezydent RP. Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni jest współorganizatorem wydarzenia oraz wydawcą publikacji Historia Gymnasii Bochniae 1817-1904. Wydanie teksu źródłowego kroniki gimnazjum przechowywanej w zasobie Archiwum, dofinansował Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Pracownicy bocheńskiego Oddziału przygotowują również  wystawę Per aspera ad astra - Historia Gymnasii Bochniae, która będzie prezentowana w budynku szkoły.

Oddział Archiwum Narodowego w Tarnowie w dniu 9 czerwca 2017 r., od godziny 9.00- 15.00 organizuje dzień otwarty, podczas którego udzielane będą konsultacje dla porządkujących swoje archiwa rodzinne, a także dla genealogów amatorów oraz miłośników regionalnej historii na temat zasobu tarnowskiego oddziału Archiwum.


RZESZÓW

10 czerwca (sobota) o godz. 11 w Archiwum Państwowym w Rzeszowie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów dla laureatów i uczestników konkursu fotograficznego Pomniki w mojej miejscowości, który organizowany był wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Uroczystość będzie połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej wyróżnionych prac oraz dokumentów z zasobu Archiwum dotyczących pomników i miejsc pamięci.


LUBLIN

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Lublinie:

 

ODDZIAŁ W CHEŁMIE
10:00-14:00 –„Kancelaria – archiwum” – spotkanie z archiwistami zakładowymi, opiekunami składnic oraz osobami zainteresowanymi na temat prowadzenia archiwów zakładowych oraz zabezpieczania i właściwego przechowywania dokumentacji
14:00-16:00 – Przyjmowanie wycieczek oraz osób indywidualnych zainteresowanych historią i zasobem chełmskiego Oddziału

ODDZIAŁ W KRAŚNIKU
9:00 – „Jak dawniej maile pisano” – dawne techniki pisarskie dla najmłodszych
11:00 – „Poznaj swojego przodka” – warsztaty genealogiczne
14:00 – „I Ty możesz zostać archiwistą” – wykład i dyskusja poświęcone archiwistyce rodzinnej
8:00-9:00, 14:00-15:30 – „Archiwum Light” – wystawa grafik, ilustrujących z lekkim przymrużeniem oka i wielkim poczuciem humoru działalność Archiwum i archiwistów

ODDZIAŁ W RADZYNIU PODLASKIM
9:00-15:00 – Zwiedzamy Radzyń z dokumentem. Turystyka archiwalna – zwiedzanie miasta w oparciu o przechowywane w archiwach dokumenty (skierowane do szkół według zgłoszeń)
16:00 - Zwiedzamy Radzyń z dokumentem. Turystyka archiwalna – zwiedzanie miasta skierowane do mieszkańców.


PRZEMYŚL

 

W Przemyślu Międzynarodowy Dzień Archiwów będzie odbywał się w dniach od 8 do 10 czerwca 2017 r. pod hasłem Z Bieszczadami w tle


KOSZALIN

Piknik rodzinny w Archiwum, czyli Noc Archiwów po raz pierwszy.
Termin: 15 czerwca 2017, godz. 14.00-23.00

 


Organizatorzy:
Archiwum Państwowe w Koszalinie,
Akcja Katolicka przy parafii Najświętszej Marii Panny w Koszalinie
CK105
Starostwo Powiatowe w Koszalinie
UM w Koszalinie

Partnerzy:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Archiwum Narodowe w Krakowie,
Archiwum Państwowe w Lesznie,
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

AKADEMICKI KLUB SZACHOWY HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Koszalińska Kompania Rycerska
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie
MZK
Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Stowarzyszenie Eksploracyjno-Odkrywcze,
Stowarzyszenie Klasyczny Koszalin
Stowarzyszenie PERUN
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej


Program wydarzenia:

14.00-14.45
Parada pojazdów Klasyczny Koszalin (po procesji Bożego Ciała od kościoła oo. Franciszkanów do AP)

14.45-15.30
Rozpoczęcie i powitanie (Inauguracja Nocy Archiwów przez Koszalińską Kompanię Rycerską)

15.30 – 16.00
- warsztaty czytania dawnego pisma (Archiwum Narodowe w Krakowie)
- warsztaty genealogiczne i kaligraficzne (Archiwum Państwowe w Koszalinie, czytelnia akt)
- Zachować historię... Ale jak? - warsztaty konserwatorskie i digitalizacji (AP Koszalin, gmach główny)
- wystawa NDAP Pamięć świata w Koszalinie, prezentująca najcenniejsze dokumenty z polskich archiwów, bibliotek i muzeów znajdujących się na Krajowej Liście Dziedzictwa UNESCO; ogłoszenie konkursu (budynek główny);
-  wystawa AP w Poznaniu i AP w Lesznie Cudze chwalicie, swego nie znacie... Czyli skarby światowego dziedzictwa w polskich archiwach – Akta Braci Czeskich (planowane ORYGINAŁY), które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
- Obóz Rycerskiego (KKR)
- wystawa i wymiana samochodów kolekcjonerskich („małych” i „dużych”); konkurs nt. historii motoryzacji (Klasyczny Koszalin)
- spotkania szachowe i zagadki szachowe (Klub Szachowy Hetman)
- bookcrossing przy herbatce i kawie
- stanowisko Kolorowy Archiwista (stanowisko dla dzieci do rysowania i malowania).

16.00-17.30
Prezentacja Partnerów Pikniku Rodzinnego i Nocy Archiwów.

17.30-19.30
START UP: I. Koszalińskie Targi Książki: spotkania autorskie m.in. z Andrzejem Kisielem (Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej), Piotrem Polechońskim,  Krzysztofem Urbanowiczem, dr Kacprem Pencarskim – prowadzenie Joanna Woźniak;

19.30-20.30
Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród;


20.30-22.30
Program artystyczny, w tym koncert Wacława Nowickiego z Zespołem:  Piosenka rajdowa i turystyczne; w tle ognisko i pieczenie kiełbasek;


22.30-23.00
Ogniste zakończenie. Pokaz ognia i filmowa niespodzianka.


ARCHIG@LERIA:
15.00-22.00

Warsztaty czytania Dawnego Pisma (AN w Krakowie. Praca w czterech grupach w godzinach: 15.00-16.00, 16.00-17.00 i 18.00-19.00, 19.00-20.00)


18.00-19.00
Otwarcie wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie... Czyli skarby światowego dziedzictwa w polskich archiwach – Akta Braci Czeskich (dr Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie)  

GMACH GŁÓWNY:
- Warsztaty genealogiczne (Czytelnia Akt)
- Warsztaty konserwacji i digitalizacji archiwaliów: Zachować  historię... Ale jak? (Pracownia Digitalizacji i Pracownia Konserwacji)
- Punkt informacji o miejscach i zlikwidowanych zakładach pracy (Punkt Informacji)
- Zwiedzanie Archiwum (magazyny archiwalne)
- Zwiedzanie pracowni digitalizacji (skanowanie) i pracowni konserwatorskiej (omnibox, profilaktyka archiwalna, materiały do konserwacji)
- Wystawa Koszalin w ikonografii archiwalnej (I piętro w budynku głównym)
- Wystawa NDAP Pamięć Świata w Koszalinie (budynek główny)
- Wystawa AP Leszno Cudze chwalicie, swego nie znacie... Czyli skarby światowego dziedzictwa w polskich archiwach – Akta Braci Czeskich (Archig@leria);


- Stanowiska Partnerów Nocy Archiwów w terenie, w tym:
Warsztaty, turnieje, konkursy:
- Historyczny obóz rycerski (Koszalińska Kompania Rycerska)
- Szachy dla każdego (Hetman);
- Wystawa modeli kolekcjonerskich samochodów („dużych” i „małych”) z konkursami, m.in. Historia motoryzacji (Stowarzyszenie Klasyczny Koszalin);
- Stowarzyszenie Eksploracyjno-Odkrywcze i Stowarzyszenie Perun;
- Bookcrossing w bibliobusie przy kawie i herbacie,
- I. Koszalińskie Targi Książki;
- Kolorowy archiwista (stanowisko dla dzieci do rysowania i malowania).


OPOLE

9 czerwca 2017 r. podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów planowane jest uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Wspomnienie o Opolu”, realizowanego w ramach projektu pt. „Lata upływają, ale ślad pozostaje. Opolanie znani i nieznani”


CZĘSTOCHOWA

Archiwum Państwowe w Częstochowie z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów organizuje Dzień doktora Władysława Biegańskiego (1857-1917). Władysław Biegański był wybitnym lekarzem, filozofem, pedagogiem i działaczem społecznym.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl