-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Educare necesse est…”. II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków (6-7 czerwca)

Aktualności

W Warszawie odbyła się kolejna konferencja w ramach cyklu „Educare necesse est….”.

Projekt nawiązuje do konferencji „Educare necesse est — ale jak i dlaczego” zorganizowanej w 2016 r., która pokazała, w jaki sposób różne środowiska wykorzystują źródła archiwalne oraz jakie mają potrzeby w tym zakresie.

 

Fot. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Konferencja skierowana była do archiwistów i nauczycieli, którzy posługują się źródłami archiwalnymi w działaniach edukacyjnych. W tym roku uwaga prelegentów oraz uczestników wydarzenia koncentrowała się na omówieniu wykorzystania źródeł archiwalnych w pracy edukacyjnej archiwów, ale też pogłębieniu wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych oraz zastosowaniu metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach. W trakcie obrad poruszony został również temat edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej.

 

Dr Henryk Niestrój, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na uroczystości otwarcia konferencji.
Fot. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Pośród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Archiwów Państwowych, uczelni wyższych, środkowiska nauczycielskiego, IPN.

Obrady podzielone zostały na następujące bloki tematyczne:
1. Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej;
2. Źródła archiwalne dokumentujące polskie drogi do niepodległości (2. poł. XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej;
3. Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych;
4. Omówienie metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach.

 

Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, Marianna Otmianowska oraz Katarzyna Zajkowska z Oddział Archiwistyki Cyfrowej NAC o portalu szukajwarchiwach.pl.
Fot. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 

Dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Fot. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 

II dzień konferencji w Archiwum Państwowym w Warszawie.
Fot. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Szczegółowy program konferencji.

Organizatorami konferencji była: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW.

 

Newsletter NDAP