-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • "Dokument elektroniczny w archiwum" - konferencja (5-6 października 2017)

Aktualności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza na konferencję.

 

 

Obecnie coraz więcej dokumentów powstaje wyłącznie w postaci cyfrowej. Pojawienie się dokumentacji elektronicznej stawia nowe zadania i wyzwania dla całej administracji publicznej, w tym archiwów państwowych, których rolą jest przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji. Problematyka związana z archiwizacją treści cyfrowych (e-archiving) wymaga publicznej debaty oraz międzynarodowej współpracy.

W kontekście zachodzących przemian i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych archiwiści, przyzwyczajeni dotychczas do pracy z dokumentacją papierową, przestają być tylko biernymi opiekunami (przechowawcami) dokumentów. Powinni spojrzeć na dokument elektroniczny w kontekście procesu jego powstawania i wykorzystywania. Konieczny jest również czynny udział w tworzeniu i zarządzaniu cyfrową informacją. 

Z każdym rokiem większe znaczenie zyskuje dokumentowanie działalności podmiotów publicznych w formie baz danych czy rejestrów publicznych oraz dokumentowanie działalności prywatnej z wykorzystaniem nie tylko poczty elektronicznej, ale coraz częściej komunikatorów i narzędzi Web 2.0. W tym zakresie archiwa również mają do odegrania istotną rolę.

Wiele tematów łączy archiwistów z różnych krajów, ale żaden nie jest tak powszechny jak kwestie związane z archiwizacją treści cyfrowych. Powstawanie i wykorzystywanie dokumentacji elektronicznej nie powoduje dezaktualizacji podstaw teorii i praktyki archiwalnej. Jednakże stawia archiwistów przed koniecznością rewizji i dostosowania ich do informacji zapisanych cyfrowo. Złożoność problemu oraz jego uniwersalność czyni oczywistym konieczność wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podjęła się zadania organizacji konferencji „Dokument elektroniczny w archiwum. Metody postępowania, dobre praktyki i techniki zarządzania”. Celem wydarzenia jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wdrożonych w krajach europejskich. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się punktem startu dalszych prac inspirowanych obserwacją doświadczeń innych krajów.

Konferencja odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (ul. Wałbrzyska 3/5).

Pierwszego dnia konferencji (5 października) zaplanowane zostały wystąpienia gości zagranicznych, dlatego też konferencja będzie odbywać się w języku angielskim (organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i angielskim). Drugiego dnia konferencji (6 października) występować będą archiwiści i specjaliści z Polski.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do archiwistów z Archiwów Państwowych.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji konferencji zostaną podane w lipcu br.

Newsletter NDAP