-A
+A

Aktualności

 

21 czerwca w Gdańsku otwarta została ogólnopolska wystawa plenerowa „Wisła w dokumencie archiwalnym".

 

 

Wystawę zainicjowaną przez dr. Wojciecha Woźniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przygotowało Archiwum Państwowe w Gdańsku, przy współpracy wielu archiwów państwowych. Na ekspozycji prezentowane są materiały archiwalne ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z Archiwów Państwowych  w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Katowicach, Radomiu, Kielcach i Płocku. Szczegółowe informacja o materiałach, które znalazły się na wystawie.

Otwarcia ekspozycji dokonał Ryszard Wojtkowski, z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wraz z Piotrem Wierzbickim, Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele archiwów państwowych z Bydgoszczy, Katowic i Torunia, władz samorządowych, instytucji kultury, środowiska naukowego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Ryszard Wojtkowski na otwarciu wystawy

 

Wystawie towarzyszy katalog zawierający ponad 230 skanów materiałów archiwalnych. Uzupełniają go krótkie informacje źródłowe do dziejów Wisły pozostające w zasobach archiwów państwowych uczestniczących przedsięwzięciu. Zarówno wystawa jak i katalog jest w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. Katalog online wystawy.

 

 

 

Wystawę w Gdańsku będzie można oglądać do 13 lipca. Później ekspozycja rusza w podróż po polskich miastach - odwiedzi Bydgoszcz, Toruń, Płock, Radom, Kielce, Katowice, Sandomierz i Warszawę. Szczegółowy harmonogram wystaw w poszczególnych miastach niebawem na stronie www.archiwa.gov.pl.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Patroni gdańskiej wystawy "Wisła w dokumencie archiwalnym"

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl