-A
+A

Aktualności

 

Archiwa państwowe prezentują swoje zasoby dotyczące Królowej Polskich Rzek. Z okazji Roku Rzeki Wisły w wielu miastach w Polsce przygotowane zostały wystawy prezentujące niezwykle cenne i bogate materiały archiwalne poświęcone Wiśle. Archiwalia pochodzą z różnych epok, dotyczą wielu miejsc, wydarzeń oraz prezentują rzekę pod kątem jej walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych, historycznych, a także gospodarczych.

 

Piaskarze. Rozładunek piasku wydobytego z dna Wisły, fot. A. Pawlikowski [ok. 1908 r.]
(ANK, Zbiór fotograficzny, sygn. A V-1007)
Jedna z fotografii, która zostanie zaprezentowana na wystawie plenerowej „Kraków z widokiem na Wisłę”.

 

 

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PLENEROWA „WISŁA W DOKUMENCIE ARCHIWALNYM”


Wystawę przygotowało Archiwum Państwowe w Gdańsku przy współpracy wielu archiwów państwowych. Zaprezentowane na wystawie materiały (ponad 200 różnorodnych archiwaliów) pochodzą ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i jego oddziałów w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach oraz Pszczynie, Archiwum Państwowego w Kielcach i jego oddziału w Sandomierzu, Archiwum Państwowego w Płocku, Radomiu, Toruniu, Warszawie i jego oddziału w Otwocku.