-A
+A

Aktualności

W lipcu br. w Archiwum Państwowym w Białymstoku i jego oddziale w Łomży został wdrożony Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA - aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych.


System integruje dane, co pozwala na znacznie szybsze i sprawniejsze udostępnianie informacji o materiałach archiwalnych. Dzięki systemowi ZoSIA zdecydowanie szybsze jest m.in. wykonywanie kwerend, gdyż pracownicy archiwów nie muszą korzystać z papierowych inwentarzy, a użytkownik otrzymuje precyzyjne informacje.


Cyfryzacja inwentarzy i katalogów archiwalnych jest podstawowym warunkiem szerokiego rozpowszechnienia informacji o archiwaliach. Zadanie to nie będzie zrealizowane bez odpowiednich narzędzi pozwalających archiwistom gromadzić informacje o archiwaliach. Takim narzędziem jest system ZoSIA, który został zbudowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe i jest w tym roku wdrażany w archiwach. Z satysfakcją należy odnotować, że już 80% archiwów pracuje w systemie, a do końca roku wszystkie archiwa państwowe będą pracować w jednym zintegrowanym systemie - mówi dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.


Na koniec lipca 2017 r. system ZoSIA został wdrożony w:
- 27 z 33 archiwów państwowych,
- 30 z 38 oddziałów tych archiwów.
W najbliższych miesiącach wdrożenie systemu nastąpi w ostatnich 6 archiwach – w Rzeszowie, Przemyślu, Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy wraz z oddziałami zamiejscowymi oraz Archiwum Główne Akt Dawnych.
W 2016 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjął decyzję, aby wszystkie archiwa posiadały system ZoSIA do końca 2017 r. Do tej pory Narodowe Archiwum Cyfrowe przeprowadziło 9 z 15 wdrożeń zaplanowanych na ten rok.


Słowa uznania należą się dyrekcji i pracownikom Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prowadzi proces wdrożeń wspierając archiwa państwowe oraz czuwa nad poprawnością działania systemu, który - dodajmy - jest produktem autorskim niezależnym całkowicie od rozwiązań komercyjnych. Nie można też zapominać o wysiłku archiwistów pracujących w archiwach, w których wdrażany jest system. Nie tylko muszą przygotować dane do migracji do nowego narzędzia, ale również nauczyć się pracy z nowym systemem. A wszystko to przy obciążeniu bieżącą pracą związaną z przygotowaniem archiwaliów do udostępniania - dodaje dr Wojciech Woźniak.


ZoSIA jest kompleksowym systemem służącym do prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych. Opisy przygotowywane przez archiwistów są publikowane w Internecie w serwisie www.SzukajwArchiwach.pl.

Więcej o systemie ZoSIA

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl