-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Archiwum prof. Jerzego Świderskiego ps. „Lubicz” trafiło do Archiwum Akt Nowych

Aktualności

2 sierpnia 2017 roku w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość przekazania do Archiwum Akt Nowych archiwum prof. Jerzego Świderskiego ps. „Lubicz”. Materiały do narodowego zasobu archiwalnego przekazała non profit żona profesora, Barbara Levittoux.

Na przekazane materiały składa się przede wszystkim zbiór ponad 70 unikatowych kart, kopert oraz znaczków Harcerskiej Poczty Polowej. Wśród nich są listy do Jerzego Świderskiego pisane przez jego rodziców w czasie Powstania Warszawskiego, a także albumy ze zdjęciami z Powstania, w których przeważają ujęcia walk w Śródmieściu. Z okresu Powstania Warszawskiego zachował się również dziennik Oddziału Specjalnego „Juliusz” oraz szkice i rysunki walk powstańczych "Lubicza".