-A
+A

Aktualności

W Kielcach rozpoczął się VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda objął wydarzenie Patronatem Honorowym.

 

Organizatorem wydarzenia są: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Politechnika Świętokrzyska oraz Archiwum Państwowe w Kielcach.

Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich to wydarzenie odbywające się od 1986 r., co 5 lat. Gromadzi archiwistów, historyków, pracowników naukowych, przedstawicieli świata kultury i nauki, środowiska akademickiego, instytucji kościelnych, a także pasjonatów archiwistyki i historii. Motto tegorocznego Zjazdu brzmi: „Archiwistyka bez granic”.

Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich stanowi pole naukowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń wszystkich tych, których misją jest zachowanie i zabezpieczenie świadectw przeszłości, dziedzictwa dokumentacyjnego, a także zapewnienie do nich powszechnego dostępu. Poza obradami plenarnymi, odbywać się będą warsztaty i panele o różnorodnej tematyce. Obok warsztatów dotyczących obsługi użytkowników archiwów, lekcji genealogicznych, wystąpień dotyczących archiwów rodzinnych oraz archiwów społecznych, znalazły się również tematy związane z konserwacją i ochroną archiwaliów oraz zarządzaniem dokumentacją współczesną, w tym elektroniczną.

Wśród prelegentów pojawią się reprezentanci różnych dziedzin nauki, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.  Uczestnikami obrad plenarnych i paneli będą przedstawiciele m.in. Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu,  Univerzita Hradec Králové, Qatar Foundation. Wśród polskich prelegentów pojawią się przedstawiciele: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka „Karta”, archiwów kościelnych oraz archiwów społecznych.

Celem uczestników Zjazdu jest dostosowanie archiwów do zmieniającego się otoczenia i potrzeb społecznych oraz administracji państwowej, a także budowanie społecznej świadomości znaczenia zasobu archiwalnego oraz możliwości jego wszechstronnego wykorzystania.

Szczegółowe informacje i program Zjazdu

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8324088