-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał członków Rady Archiwalnej

Aktualności

Dnia 26 września w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2016-2018. Posiedzenie poprzedzone zostało uroczystym wręczeniem przez prof. Magdalenę Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  aktów powołania członkom Rady Archiwalnej.

 

Fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

Przewodniczącym Rady Archiwalnej został wybrany dr hab. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego Gorzowie Wielkopolskim. Zastępcami Przewodniczącego zostali dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Na członków Rady Archiwalnej kadencji 2016-2018 zostali powołani:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Lucyna Harc, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Wrocławski
Kazimierz Jaroszek, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Michał Kokociński, Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta RP
dr Wojciech Kozłowski, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
dr Janusz Kuligowski, Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dr Wojciech Kulisiewicz, Biblioteka Sejmowa
dr hab. Dariusz Rymar, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Jan Szymczak, Polskie Towarzystwo Historyczne
ks. prof. dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
dr hab. Katarzyna Zalasińska, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski
ks. dr hab. Waldemar Żurek, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie