-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk”. Pierwszy poradnik dotyczący dokumentu elektronicznego dla archiwistów

Aktualności

 

W Polsce jesteśmy w trakcie procesu wdrażania administracji cyfrowej. Coraz więcej dokumentacji życia codziennego powstaje w wersji elektronicznej. Dokument elektroniczny jest wszechobecny - jest nim m.in. urzędowy wniosek, mapy, bazy danych czy fotografie. Stawia to nowe zadania i wyzwania dla  archiwów państwowych, których rolą jest przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji. Archiwa państwowe są pośrednikami w dostarczaniu treściz przeszłości do teraźniejszości, a także ich zadaniem jest zapewnienie dla przyszłości dostępu do dziś zdokumentowanej teraźniejszości. Problematyka związana z archiwizacją treści cyfrowych (e-archiving) wymaga publicznej debaty oraz międzynarodowej współpracy.  Stawiane obecnie zagadnienia:

DOKUMENT ELEKTRONICZNY

  • czym jest?
  • czy jest wiarygodny?
  • jak go zabezpieczać dla przyszłości?
  • kiedy zastąpi dokument papierowy?

Dostrzegając konieczność podsumowania obecnego stanu wiedzy i doświadczeń oraz przepisów regulujących kwestie obsługi i zabezpieczania dokumentu elektronicznego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydaje publikację „Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk”. To pierwszy w Polsce poradnik dotyczący problematyki dokumentacji elektronicznej w kontekście archiwistyki. Wydawnictwo jest kierowane przede wszystkim do pracowników archiwów państwowych, ale także do innych osób, które mają do czynienia z dokumentami elektronicznymi.

Autorzy publikacji starają się wyjaśnić różne aspekty związane z pracą z dokumentacją elektroniczną oraz wskazują praktyczne sposoby, narzędzia i metody postępowania z tego rodzaju materiałami. Publikacja ma stanowić również zachętę do publicznej debaty na poziomie różnych instytucji w celu wypracowania przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie obsługi, zabezpieczania i zarządzania dokumentami cyfrowymi. W publikacji zarysowane zostały również problematyczne kwestie, chociażby szerokie pojęcie dokumentu elektronicznego, wielość jego definicji, czy brak zestandaryzowanych praktyk obsługi dokumentów.

Poradnik do pobrania:  PDF    ePub    Mobi

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl