-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Konferencja i XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Aktualności

W dniach 12-13 października w Toruniu odbywać się będzie Konferencja i XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. W wydarzeniu weźmie udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak.

Wśród uczestników i prelegentów pojawią się przedstawiciele archiwów kościelnych, archiwów państwowych oraz środowiska naukowego. Poruszane tematy dotyczyć będą m.in. działalności archiwów kościelnych oraz zabezpieczania i opracowywania materiałów archiwalnych znajdujących się w ich zasobach.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech Woźniak swoje wystąpienie poświęci tematowi współpracy NDAP z archiwami kościelnymi. Justyna Soliwoda z Narodowego Archiwum Cyfrowego zaprezentuje możliwości wykorzystania przez archiwa kościelne Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA.

Szczegółowy program

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych oraz integracja środowiska archiwistów kościelnych. Stowarzyszenie prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl