-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Archiwum Dokumentów Elektronicznych - prezentacja założeń projektu

Aktualności

W instytucjach publicznych powstaje coraz więcej dokumentów w formie elektronicznej. Podobnie jak tradycyjne dokumenty docelowo zostaną one przekazane do archiwów państwowych. Projekt "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" ma na celu stworzenie systemu umożliwiającego długoterminowe przechowywanie i konserwację materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

 

 

6 listopada odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W Archiwach państwowych nie istnieje obecnie w pełni funkcjonalne narzędzie umożliwiające przejmowanie, weryfikację i zarządzanie przechowywanymi materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej. W związku z tym podjęta została inicjatywa opracowania i uruchomienia systemu informatycznego, który umożliwi:
  Archiwom państwowym: spełnienie zobowiązań w zakresie przejmowania, przechowywania, zarządzania i udostępniania dokumentacji
•  Jednostkom zobowiązanym: przekazanie dokumentacji w postaci elektronicznej
•  Obywatelom: uzyskanie dostępu do dokumentacji w postaci elektronicznej.

Archiwum Dokumentów Elektronicznych będzie odpowiedzialne za przejmowanie i przechowywanie materiałów archiwalnych. Przejęte materiały będą opracowywane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Następnie publiczne materiały archiwalne zostaną udostępnione w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Realizacja projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” zaplanowana została na III kwartał 2018 – II kwartał 2020Szacowany koszt realizacji:  8,1 mln zł brutto. Beneficjentem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a partnerami Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Toruniu, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl