-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – prezentacja założeń projektu

Aktualności

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

6 listopada br. odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2 oś priorytetowa Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Projekt zakłada usprawnienie i rozwój systemu informatycznego w celu efektywnej realizacji zadań Archiwów Państwowych, czyli gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych i prowadzenia działalności informacyjnej.

W ramach projektu realizowane byłyby następujące prace:

  • modernizacja obecnych modułów, m.in. dotyczących ewidencji i opisu materiałów archiwalnych,
  • poprawa ergonomii interfejsu,
  • poprawa wydajności systemu – szybkości zapisu i udostępniania danych,
  • wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie
  • rozbudowa o brakujące funkcjonalności i moduły w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych

Szacunkowy koszt projektu to blisko 21 mln zł brutto. Realizacja projektu została zaplanowana na III kwartał 2018 – II kwartał 2021.

System ZoSIA może być wykorzystywany w archiwach państwowych oraz innych jednostkach spoza sieci archiwów państwowych. Obecnie z systemu korzystają łącznie 93 instytucje (w tym 17 spoza archiwów państwowych), a specjalna wersja edukacyjna systemu używana jest na 9 polskich uczelniach wyższych.

Decyzja o budowie systemu została podjęta przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2007 r. , a wdrożenie jego pierwszej wersji odbyło się w 2010 r. Przez lata funkcjonowania systemu prowadzono prace rozwojowe i udostępniano nowe funkcjonalności. Więcej informacji na temat systemu ZoSIA.

Z systemu pobierane są opisy materiałów, a następnie publikowane razem ze skanami na serwisie szukajwarchiwach.pl. Obecnie w serwisie znajduje się blisko 26 mln skanów.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl