-A
+A

Aktualności

W dniach 9-10 listopada br. w siedzibie UMCS w Lublinie odbywa się XI Zjazd uczestników i sympatyków Internetowego Forum Archiwalnego IFAR.

Spotkania obywają się corocznie, a wśród prelegentów pojawiają się przedstawiciele archiwów państwowych, ośrodków akademickich, a także innych instytucji. Tegoroczne wystąpienia poświęcone będą m.in. zagadnieniu zarządzania dokumentacją, archiwizacji dokumentacji elektronicznej w sądach oraz modernizacji serwisu Szukaj w Archiwach.

Szczegółowy program XI Zjazdu IFAR